Nordjyske NewBizz

Info om indsatsen

  • Startdato

    29.06.2015
  • Slutdato

    31.08.2021
  • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

    46.274.605
  • EU-støtte til projektet (kr.)

    22.491.578
  • Geografi

    Nordjylland
  • Finansiering

    Socialfonden
  • Indsatsområde

    Iværksætteri
  • Støttemodtagerens navn

    Erhvervshus Nordjylland S/I

Projektbeskrivelse

Formålet med dette projekt er at give iværksætterne et grundlag for at udvikle deres virksomheder og dermed styrke deres evne til at overleve og skabe nye jobs. Projektet har endvidere til formål at fastholde og styrke den koordinerede indsats i Nordjylland samt supplere indsatsen med yderligere tiltag. Dels for at sikre, at der er et ensartet tilbud i hele Nordjylland, uafhængig af kommunegrænser, og dels for at sikre, at flere potentielle vækstiværksættere får udviklet deres virksomhed i denne retning. Samlet set skal dette lede frem til, at flere iværksættere er i stand til at indfri sit vækstpotentiale og udvikle sig til vækstiværksættere.

Projektets målgruppe består af iværksættere, der for nyligt har etableret eller står overfor at etablere egen virksomhed. Målgruppen identificeres hovedsageligt via deres lokale erhvervskontor. Inden godkendelse til NewBizz projektet vil der blive lagt særligt vægt på iværksætterens eksisterende udgangspunkt samt det fremadrettede vækstpotentiale og dets skalerbarhed samt iværksætterens evne til at udløse dette. Godkendes en virksomhed til deltagelse i NewBizz programmet, vil programmets tilbud til den enkelte virksomhed variere proportionalt med dennes vækstpotentiale.

Projektet har tre hovedaktiviteter fordelt på tre faser og en camp light:

  • Opstartsfasen, hvor iværksætterens vækstpotentiale identificeres.
  • Etableringsfasen, hvor iværksætteren har en begrundet målsætning og motivation til at realisere én ansat ud over sig selv samt en mio. kr. om året i omsætning.
  • Camp Light, hvor iværksættere med et klart markeds- og vækstpotentiale samles med henblik på at afklare og modne iværksætterens egne vækstambitioner.
  • Skaleringsfasen, hvor iværksættere med et klart markeds- og vækstpotentiale får mulighed for at få tilknyttet en vækstguide, så iværksætteren kommer tættere på sit vækstpotentiale. Herefter modtager iværksætteren et tilsagn på op til kr. 15.000 til indkøb af ekstern rådgivning til at nå målet på milepælsplanen.

Forventede output og effekter:

  • 2.400 forbedrer deres iværksætterkompetencer
  • 80 % overlevelsesgrad 6 måneder efter deltagelse
  • 70 % overlevelsesgrad 2 år efter deltagelse

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF