NordVest Smart Production

Info om indsatsen

 • Startdato

  15.03.2017
 • Slutdato

  31.10.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  24.754.039
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.069.344
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Vesthimmerlands Kommune

Projektbeskrivelse

Med udgangspunkt i strategien Industry 4.0 er formålet med dette projekt at fastholde og skabe flere arbejdspladser gennem målrettede innovationsforløb, der tager afsæt i de deltagende virksomheders konkrete teknologiske behov og kompetencer. Når der er foretaget en status over virksomhedens teknologiske niveau, indgås der en teknologiaftale, som blandt andet giver generelle anvisninger til innovative opgraderinger i henhold til Industry 4.0 konceptet.

Innovationen forløses i tætte partnerskaber mellem virksomheder og vidensinstitutionerne med henblik på at udvikle nye innovative løsninger og produkter. Det er udgangspunktet for dette initiativ, som Jammerbugt og Vesthimmerland kommuner har søsat i samarbejde med 30 potentielle vækstvirksomheder fra det lokale erhvervsliv, de lokale erhvervskontorer og Aalborg Universitet (AAU). AAU er hjemsted for banebrydende forskning indenfor Smart Production.

Nordvest Smart Production er ikke et forskningsprojekt, men vil aktivt omsætte den nyeste forskning i praksis for projektets virksomheder. Omdrejningspunktet for den nyttiggørelse er legitime indgange i både virksomheds- og forskermiljøer. Den metodiske tilgang til dette projekt adskiller sig først og fremmest fra andre lignende innovationsprojekter ved at virksomhederne bliver guidet igennem hele innovationsprocessen. Lige fra starten, hvor de får kortlagt deres potentialer for innovation, til de har en løsning til at implementere nye innovationsprocesser og produkter tæt på markedet.

Gennem hele forløbet bliver der sat fokus på løbende orientering, erfaringsudveksling og vidensformidling gennem målrettede workshops og informationsmøder. Derudover vil de større offentlige events bidrage til at Industry 4.0 konceptet bundfælder sig blandt regionens virksomheder og andre interesserede.

Det er ligeledes vigtigt at fremhæve ideen bag ansættelsen af de særlige Technology Liaison Officers (TLO), der om nogen skal være katalysatorer for at bringe fremdrift i virksomhedernes innovationsproces, og ikke mindst være kompetente brobyggere mellem virksomhederne og vidensinstitutionerne sammen med den lokale erhvervsservice. Virksomhederne vil blive sammensat i 9 partnerskaber, som vil identificere et tilsvarende antal innovationskoncepter til konkrete tests på AAU.

Det forventes at effekten vil medføre 25 opgraderede innovative virksomheder, 20 nye arbejdspladser, 80 nye medarbejdere i eksisterende funktioner og 8 nye virksomheder.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF