Nyhed

Ny bekendtgørelse for bestyrelsens decentrale erhvervsfremmemidler muliggør administrative lempelser

Den 19. maj 2021 trådte bekendtgørelsen om administration af decentrale erhvervsfremmemidler fra Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i kraft. Samtidig muliggøres en række administrative forenklinger.

  • 21. maj 2021

Den nye bekendtgørelse fastlægger de administrative regler, som i dag fremgår af standardvilkårene og budgetvejledningen. 

Læs bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen muliggør en række forenklinger:

  • Mulighed for anvendelse af en udokumenteret standardsats som alternativ til faktisk løn
  • Mulighed for anvendelse af kontraktansættelse i projektet med en fast procentsats for medarbejdere på faktisk løn (både fuldtid og deltid)

Samtidig indføres følgende forenklingsmuligheder:

  • Krav om partnererklæring bortfalder og erstattes af en oplysningspligt over for projektets økonomiske partnere
  • Grænsen for budgetændringer på en godkendt udgiftspost, der ikke kræver forhåndsgodkendelse fra sekretariatet, hæves fra 10. pct. til 20 pct. (max 400.000 kr.). 

Med bekendtgørelsens ikrafttræden har eksisterende projekter fået nogle tillægsvilkår, der muliggør de samme administrative lettelser, som bekendtgørelsen medfører. 

Relevant materiale