Øget eksportparathed i SMV'er

Tidligere ansøgningsrunde: Frem til den 29. august 2019 kunne operatører søge om op til 30 mio. kr. til en landsdækkende indsats, der skal øge eksportparatheden i SMV'er.

LUKKET FOR ANSØGNINGER

Info om indsatsen

 • Indsatsområde

  Internationalisering

 • Finansiering

  Op til 30 mio. kr., heraf 15 mio. kr. fra EU's Regionalfond og 15 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler

 • Projektperiode

  Skal være afsluttet september 2022

 • Ansøgningsfrist

  29. august 2019 kl. 13.00

Baggrund

Mange SMV´er har ingen eller begrænset eksport og er umiddelbart tilbageholdende med at igangsætte eksport- og internationaliseringstiltag på grund af manglende erfaringer, kompetencer og ressourcer. Danmark har et kompetent og veletableret privat konsulentmarked, der særligt rådgiver virksomheder på ”de indre linjer”, fx strategi- og forretningsudvikling, organisationsudvikling, procesoptimering mv. Offentlig rådgivning om internationalisering er forankret i Udenrigsministeriet, som har et globalt netværk af repræsentanter i hele verden og dermed indsigt i de eksterne lokale markeder samt netværk til virksomheder, myndigheder og beslutningstagere.

Samtidig viser erfaringer fra strukturfondsindsatsen i 2014-2017, at rådgivning kan styrke væksten og jobskabelsen i SMV'er. Der er således et potentiale i at øge eksportpotentialet i danske SMV'er gennem rådgivningsforløb. Derfor indkaldte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse ansøgninger fra operatører, der ville gennemføre en landsdækkende SMV-rettet indsats, som øger virksomhedernes eksportparathed.

Hent ansøgningsinformation

Download ansøgningsmaterialet (pdf)

Øget eksportparathed i SMV'er

Formålet med indsatsen er at hjælpe SMV'er med at øge deres fokus på og parathed til eksport gennem rådgivningsforløb hos eksterne konsulenter. Indsatsen skal primært være målrettet SMV'er med mellem ti og 49 ansatte.

Indsatsen skal skræddersys den enkelte virksomheds konkrete behov og udfordringer. Operatørens indsats med at øge eksportparatheden i virksomhederne skal ske i faser:

 • Fase 1: Screening (identifikation) af virksomheder med et forholdsvist stort vækstpotentiale.
 • Fase 2: Rådgivning og sparring om, hvordan vækstpotentialerne udløses, i form af aktiviteter, der styrker SMV´ers eksportparathed, herunder strategi- og forretningsudvikling med fokus på eksport og internationalisering. Denne indsats skal give virksomhederne bedre forudsætninger for at blive internationale og øge eksporten.

Rådgivningen kan have fokus på:

 • Eksportparathed, herunder strategi- og forretningsudvikling
 • Kompetencer og ressourcer i organisationen (sprog, kultur m.m.)
 • Kundesegmenter og målgrupper
 • Produktudvikling og produktmatrix
 • Produktion og eventuelle certificeringer
 • Leverandør- og teknologiafklaring
 • Distributions- og salgskanalstrategi
 • Indledende kapital- og finansieringsplan.

Aktiviteterne skal resultere i, at virksomhederne får udarbejdet vækstplaner, der indeholder anvisninger på den enkelte virksomheds internationaliseringsmuligheder samt en beskrivelse af barrierer. 

Indsatsen kan også indeholde andre aktiviteter.

Ansøgninger skulle ligge inden for rammerne af regionalfondsprogrammets prioritetsakse 2, der har til formål at øge antallet af vækstvirksomheder og dermed medvirke til at skabe jobs og øge produktiviteten i Danmark.

Ansøgning skulle indsendes via det elektroniske ansøgningsskema. 

Ansøgningsfristen var den 29. august 2019 kl. 13.00. 

Der var samlet afsat op til 30 mio. kr. til indsatsen, heraf op til 15 mio. kr. regionalfondsmidler samt decentrale erhvervsfremmemidler op til 15 mio. kr.

Ansøgere kunne maksimalt søge om 1,5 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i Region Sjælland og 13,5 mio. kr. i EU-tilskud til aktiviteter i de øvrige regioner.

Den øvrige finansiering forventes at komme fra partnerne i projektet og decentrale erhvervsfremmemidler, men kan også komme fra stat, kommuner, organisationer, fonde m.v.

Kontakt

Kontakt os, hvis du vil vide mere om øget eksportparathed i SMV'er.