Øget vækst gennem cirkulære forretningsmodeller i SMV’er

Info om indsatsen

 • Startdato

  28.02.2018
 • Slutdato

  31.07.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  3.522.848
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.113.709
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle og Design Cluster

Projektbeskrivelse

I projektet vil Lifestyle & Design Cluster og resten af partnergruppen sammen med eksterne rådgivere hjælpe små og mellemstore virksomheder med at udvikle og implementere cirkulære forretningsmodeller.

I projektet assisteres virksomhederne igennem nogle hovedaktiviteter, som understøtter virksomhederne, og der tages udgangspunkt i virksomhedens eget dna og strategi.

Aktivitet 1: Opsøgende arbejde og projektmodning
Her identificerer og kontakter partnergruppen, operatøren og eksterne konsulenter i alt 400 potentielle SMV’er inden for brancheområderne Byggeri, Plast & Emballage, Fødevarer & Landbrug, Tekstil & Møbler samt Elektronik. I kontakten taler vi om cirkulær økonomi med udgangspunkt i virksomhedernes situation og behov og taler i den forbindelse om støttemulighederne i programmet.

Aktivitet 2: Ansøgnings- og vurderingsprocessen
Der tilrettelægges en god proces for behandling af ansøgninger fra virksomhederne, som sikrer en fair og objektiv vurdering samt overholdelse af diverse regler. Erfaringerne fra tidligere operatørroller viser at et fokuseret arbejde med vurderingen af interesserede virksomheder sikrer kvaliteten på den lange bane.

Aktivitet 3: Udvikling af cirkulære forretningsmodeller
Her understøttes de udvalgte deltagende virksomheder ud fra deres behov i udviklingen af cirkulære forretningsmodeller, fx gennem eksterne rådgivere.

Aktivitet 4: Implementering af cirkulære forretningsmodeller
Her gives tilskud til virksomheder, som ønsker at implementere en cirkulær forretningsmodel i deres virksomhed.

Aktivitet 5: Etablering og facilitering af netværk
Det gælder endvidere, at virksomhederne inviteres til kollektive netværk/ temaworkshops, hvor der er mulighed for at få relevant viden og etablering af værdiskabende, tværgående partnerskaber.

Aktivitet 6: Formidling og kommunikation
Dette er en gennemgående, selvstændig og tosporet hovedaktivitet, som forløber i hele projektets 3-årige periode. Det ene spor vil løbende følge op på hvert holds aktiviteter med henblik på dokumentationen af indsats, læring og opgørelse af virksomhedernes udbytte. Det andet spor samler og udbreder denne viden via partner- og styregruppen, på website, konferencer og workshops.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF