Operatør på den bornholmske fødevare-klyngeindsats

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.07.2015
 • Slutdato

  31.08.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  4.175.405
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.998.869
 • Geografi

  Bornholm
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Bornholms Landbrug & Fødevarer

Projektbeskrivelse

Der etableres et partnerskab mellem Gourmet Bornholm – en del af den regionale madkultur, Bornholms Landbrug samt Bornholms Regionskommune, der udgør kernen i en ny styrket og formaliseret fødevareklynge. En klynge, der tilsammen vil råde over en bred vifte af kompetencer, til gavn for de virksomheder, hvor det er formålet at skabe innovation, udvikling, vækst og beskæftigelse.

Fødevareklyngen skal etablere en innovationsplatform, som kan styrke videndeling, proces- og produktudvikling samt høste synergigevinsterne herved.