OPI LDL

Info om indsatsen

 • Startdato

  2. december 2015
 • Slutdato

  31. august 2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  11.287.912
 • EU-midler til projektet (kr.)

  5.643.956
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  EU’s Regionalfond
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)

Projektbeskrivelse

Offentlig-Privat Innovation (OPI) udbredes i stigende grad i Danmark, men nye forskningsresultater peger på, at OPI-partnerne er udfordret på samarbejdet og den innovationsproces, de gennemfører (Rådet for Offentlig Privat Samarbejde, 2015). De heterogene partneres værdier, arbejdsmåder og ønsker for samarbejdet vanskeliggør en fælles forståelse og vanskeliggør udviklingen af løsninger, der tilfredsstiller de brugerbehov, der findes i den offentlige sektor.

Innovationssamarbejder mellem offentlige og private gennemføres ofte med henblik på at nytænke og udvikle offentlige velfærdsløsninger. Værdien i at sammenbringe offentlige og private aktører er netop at gøre brug af den diversitet af viden og kompetencer, som de forskellige partnere besidder.

OPI LDL-projektet vil professionalisere OPI-projekter gennem et Living Design Lab (LDL), hvor projektledelse vil blive understøttet af design thinking (konsekevnt facilitering og brug af design metoder). Dels for at hjælpe med at italesætte partnernes tavse viden og skabe fælles forståelse, dels for at generere brugerindsigter via flere testmiljøer, der omsættes til værdifulde løsninger til gavn for både private og offentlige partnere.

Living Design Lab vil fungere som test-site for 4 OPI projekter, hvor 36 ledelser og medarbejdere fra 12 SMV-virksomheder vil blive videnunderstøttet og vil modtage sparring, der er tilpasset hver projekt. Konkret vil OPI LDL-projektet resultere i 4 raffinerede innovative velfærdsprototyper, der efterfølgende vil kunne bringes ind i OPI-puljen eller andre lignende initiativer med fokus på kommercialisering. Derved opnås en fuld OPI værdikæde, hvor processen understøttes fra mock up idé til kommercialiseret produkt.

OPI LDL-projektets resultater vil kunne danne værdifuldt grundlag for OPI projekter nationalt, regionalt og kommunalt med dets særlige fokus på samskabelse og facilitering af tavs viden og forventningsafstemning partnerne imellem.