Otte "storebrødre" hjælper Jettes virksomhed i Danmarks store accelerator for iværksættere

Danmarks store acceleratorprogram for iværksættere, Beyond Beta, er på vej ud til virksomheder i hele landet. I Aalborg er virksomhedsejer Jette Andersen imponeret over den hjælp, der er at hente i programmet.

Jette Andersen, Adm. Dir., Nautimated

Jette Andersen, adm. direktør i Nautimated Technologies, leverede otte oplæg på det første møde i det maritime udviklingsforløb i ”Beyond Beta REACT”. Foto: ProSonas

Hvad gør en veldrevet iværksættervirksomhed, der har styr på kunder og indtjening og nu er klar til et vækst- og udviklingsforløb? 

Nautimated Technologies i Aalborg, der arbejder med supply chain-service mellem værfter, shippingvirksomheder og leverandører, valgte at gå til ”Beyond Beta REACT”, Danmarks store acceleratorprogram for iværksættere. 

”Beyond Beta REACT” er med 84,7 mio. kr. fra REACT-EU, tildelt af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, ved at udrulle en accelerator-indsats for potentielle vækstiværksættere over hele landet. Iværksætterne kan blandt andet vælge mellem 14 forskellige brancheforløb, drevet af Danmarks 14 videns- og erhvervsklynger, erhvervshusene og Accelerace, en af Nordens største startup-acceleratorer. 

De første forløb er nu gået i gang, og et af dem er det maritime forløb, som Nautimated Technologies følger. Aalborg-virksomheden har udviklet en avanceret digital platform, der giver rederier mulighed for nemt og effektivt at planlægge service og vedligeholdelse af deres skibe på værfterne. Virksomheden har store planer for fremtiden, og i ”Beyond Beta REACT” skal planerne testes, valideres og udvikles.

Allerede på det første møde i det maritime forløb – drevet af den maritime erhvervsklynge MARLOG – mærkede adm. direktør Jette Andersen programmets effektivitet. På én dag holdt hun otte oplæg for beslutningstagere fra store maritime virksomheder, der stiller deres erfaring og kompetencer til rådighed for Beyond Beta-deltagerne. 

Nu er Jette Andersens kalender fyldt med otte opfølgende møder med virksomheder, som kan bringe Nautimated Technologies videre med sine udviklingsplaner, og hun er imponeret over programmet:

”Det er virkelig velorganiseret og nærmest som at deltage i en master class. Jeg havde aldrig selv kunnet finde et tilbud, der på tilsvarende vis kobler os iværksættere sammen med etablerede virksomheder i branchen.”

Projektleder Allan Hejslet fra klyngen for det maritime og logistik, MARLOG:

”Vi glæder os til at hjælpe de nye startups med sektorspecifik sparring og relevant match making, der skal hjælpe dem til at bygge deres nye virksomheder. I MARLOG har vi tårnhøje ambitioner på vegne af vores startups, og vi tror på, at vores individuelt tilpassede forløb kan give dem de bedste forudsætninger for at lykkes med deres forretning – og booste hele transportsektoren med nye innovative løsninger.”

”Beyond Beta REACT” bygger på erfaringerne fra det oprindelige Beyond Beta-projekt. Her fik 150 iværksættervirksomheder styrket og udfoldet deres potentiale, og der blev målt en meget høj deltagertilfredshed, selvom det meste af projektet blev udrullet digitalt under COVID-19.

På baggrund af de gode resultater valgte Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse i juni 2021 at udmønte 84,7 mio. kr. fra REACT-EU-programmet til en opskaleret version af programmet. I november var partnerskabet i sving med at opbygge ”Beyond Beta REACT”, og nu er programmet på vej ud til 400 potentielle vækstiværksættere i hele Danmark. 

Erhvervshus Hovedstaden er lead på ”Beyond Beta REACT”, og her siger teamleder Anne Neerup Handlos: 

”Vi arbejder med de virksomheder, som Danmark skal leve af i fremtiden - nye virksomheder, som kan levere produkter og løsninger til fremtidens store samfundsmæssige udfordringer. Vi trykker speederen i bund hos de iværksættere, vi arbejder med, og vi kan forhåbentlig bidrage til, at de får de rigtige kontakter til samarbejdspartnere og investorer, får testet deres produkter og kommer hurtigere på markedet.”

Med det nye programindhold er landets 14 videns- og erhvervsklynger indtrådt i partnerskabet med erhvervshusene, Accelerace og Danish Design Center. Med ”Beyond Beta REACT” er det dermed første gang, at hele kredsen af centrale aktører i den nye innovations- og erhvervsfremmestruktur arbejder tæt sammen i et fælles projekt. 

Direktør: Projekt i gang på meget kort tid

Katrine Paaby Joensen, CEO i Erhvervshus Hovedstaden:

”Vi har på meget kort tid skabt Danmarks største acceleratorprogram for iværksættere, som stiller generisk og højt specialiseret viden og netværk til rådighed for virksomhederne på en sammenhængende måde. Det har kun været muligt, fordi alle parter har haft et samstemmende ønske om at komme hurtigt ud til iværksættervirksomhederne. Vi glæder os til i de kommende måneder at se hele programmet rulle ud over landet.”

I Aalborg er der nu aftalt et maritimt udviklingsforløb mellem de etablerede virksomheder og Nautimated Technologies frem til slutningen af juni. Udgangspunktet er virksomhedens digitale platform, som holder rederierne opdateret på, hvor og hvornår deres skibe skal til vedligeholdelse, service eller reparation. CEO Jette Andersen har opstillet både kortsigtede og langsigtede mål: 

  • På kort sigt: Udvide platformen til at omfatte leverandørers services og komponenter samt disses CO2-aftryk, så både værfter og rederier kan vælge konkurrencedygtige løsninger og mindske omkostningerne i supply chain. 
  • På længere sigt: Mulighederne i at skibe verden over fremover skal sejle på metanol eller et andet grønt brændstof. Det kræver, at brændstof er til stede på rette tid og sted, og her er der brug for pålidelige data.

Den ambitiøse plan kræver strategisk støtte, og derfor satser Jette Andersen på at få hjælp i ”Beyond Beta REACT” til at sammensætte et stærkt og strategisk tænkende advisory board, der kan hjælpe med at komme helt ind i rederiernes ”maskinrum”. 

”Det skal hjælpe os med at nå vores vækstmål, som ikke alene handler om vækst for vækstens skyld. Vi bruger ikke penge, som vi ikke har, og vi reinvesterer vores overskud i virksomheden. Vi vil gerne skabe en virkelig stabil forretning med en fornuftig indtjening, men ledetråden er, at vi skal gøre en forskel i en branche, hvor en optimering på vedligeholdelse på det enkelte skib samlet set vil gøre en kæmpeforskel for miljøet,” siger hun.

FAKTA om ”Beyond Beta REACT”

Programmet skal skabe et sammenhængende tilbud af høj kvalitet til potentielle vækstiværksættere over hele Danmark. Målgruppen er alle iværksættere med et klart vækstpotentiale. Iværksætternes udvikling skal understøttes og deres vækst accelereres, så flere bliver egentlige vækstiværksættere. Der er særligt fokus på iværksættere inden for de 14 udpegede danske styrkepositioner. 

Projektet blev igangsat i oktober 2021 og slutter med udgangen af juni 2023. ”Beyond Beta REACT” er finansieret med 84,7 mio. kr. fra REACT-EU under Socialfonden.
Projektets partnergruppe består af Danmarks 14 videns- og erhvervsklynger, de seks erhvervshuse Dansk Design Center og Accelerace. 

Læs mere om ”Beyond Beta REACT” i projektdatabasen

FAKTA om MARLOG

MARLOG – Maritime & Logistics Innovation Denmark - er Danmarks nationale klyngeorganisation for det maritime erhverv og logistik. MARLOG arbejder for Danmark som et bæredygtigt og innovativt førende kraftcenter inden for sektoren og støtter udvikling i små og mellemstore virksomheder med fokus på grøn omstilling, digitalisering, kompetencer, iværksætteri og internationalisering. MARLOG har over 200 medlemmer, 25 medarbejdere og kontorer i hele landet. 

FAKTA Om EU’s Socialfond

I perioden 2014-2020 investerer EU's Socialfond, Regionalfond og danske partnere hvert år 1 mia. kr. i aktiviteter, der skaber vækst og beskæftigelse i hele landet.
Socialfondsprogrammet for 2014-2020 er målrettet iværksætteri, uddannelse og social inklusion. Vi skal have flere nye virksomheder og en dygtigere arbejdsstyrke. Det er afgørende forudsætninger for at øget produktivitet, konkurrenceevne og vækst. 

Derfor medfinansierer EU's Socialfond projekter, der skal:

  • Øge iværksætteraktiviteten og sørge for vækstrettet kompetenceudvikling i små og mellemstore virksomheder.
  • Fremme social inklusion – via særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser, indslusningsforløb til arbejdsmarkedet og socialøkonomiske virksomheder.
  • Styrke erhvervsuddannelserne, erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser.