P2X-innovation med DTU - Risø som testmiljø for udvikling af P2X-teknologier

Info om indsatsen

 • Startdato

  22.04.2022
 • Slutdato

  31.08.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  10.222.876
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  6.727.971
 • Geografi

  Nordjylland, Hovedstaden, Sjælland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  DTU

Projektbeskrivelse

Projektets formål er at lave en gennemførlighedsundersøgelse, der skaber beslutningsgrundlaget for, om der kan dannes et konsortium, der arbejder for at etablere en erhvervspark ved Risø med faciliteter til at udvikle og demonstrere bæredygtige PtX-teknologier i samarbejde med forskere på DTU Risø og RUC.

Projektet ønsker ydermere at give 8 SMV’er adgang til innovationssamarbejder med forskere, hvor erfaringerne overføres til gennemførlighedsstudiet og derved forbedrer beslutningsgrundlaget om anlæggelsen af en innovations- og testfacilitet. De 8 innovationssamarbejder adresserer konkrete teknologiske problemstillinger i et tidligt stadie af teknologien, der enten optimerer et PtX-anlæg eller er et element i PtX-værdikæden.

Gennemførlighedsundersøgelsen vil skabe et fuldt overblik over de eksisterende muligheder og kompetencer på de nuværende faciliteter på DTU Risø, hvilket mangler i dag. Samtidig er der behov for at afdække, hvilke udfordringer danske SMV’er møder i deres arbejde og kommercialisering med PtX-teknologier. For at øge sandsynligheden for at nå de ønskede langsigtede effekter er der en bred partnerkreds omkring projektet.