På vej til arbejdsmarkedet

Info om indsatsen

 • Startdato

  29.08.2016
 • Slutdato

  31.08.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  22.927.907
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  11.223.210
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  CELF, Center for Erhvervsrettede Uddannelser Lolland-Falster

Projektbeskrivelse

Projektets mål er, gennem læringsforløb i virksomheder og opkvalificering på erhvervsskolen, at kvalificere indvandrere/langtidsledige til at kunne varetage begrænsede arbejdsopgaver og dermed få muligheden for et ordinært arbejde.

Aktiviteterne i projektet vil være:

 • Finde virksomheder, som vil gennemføre læringsforløb for indvandrere/langtidsledige langt fra arbejdsmarkedet.
 • Udvikle læringsforløb i virksomhederne.
 • Visitere og kompetenceafdække indvandrere/langtidsledige til projektet.
 • Gennemføre specialtilrettelagte opkvalificeringer, som gør deltagerne klar til at gennemføre læringsforløb.

Gennem løbende dialog med virksomhederne klarlægges, om der er behov for supplerende opkvalificering, for at deltageren vil være i stand til at gennemføre længere læringsforløb og senere have mulighed for ordinært arbejde.

Læringsforløbene gennemføres på erhvervsskolen, praksisorienteret på værksteder.

Gennemførelse af korte og længere læringsforløb i virksomhederne

Det forventes at 52 virksomheder, inden for 5 udvalgte brancher, gennemfører længere læringsforløb. 275 indvandrere/langtidsledige vil blive visiteret til projektet, og heraf vil 106 gennemføre længere læringsforløb. Af disse vil 68 være i ordinært arbejde 6 måneder efter projektafslutning.

Projektets partnere er Jobcenter Lolland, Jobcenter Guldborgsund, Provi Management Aps og CELF.

Der vil være en fast stab, som udelukkende arbejder med projektets aktiviteter. Det forventes, at der gennem projektet vil blive udviklet og afprøvet tiltag, der er så effektfulde, at de med enkelte tilpasninger vil kunne implementeres i organisationernes ordinære drift.