Parat til Turisme, Oplevelser og Gastronomi

Info om indsatsen

 • Startdato

  12.05.2015
 • Slutdato

  01.02.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  2.898.254
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.449.127
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Foreningen af Frie Fagskoler

Projektbeskrivelse

Formål

Projektet handler om at udvikle et praktisk og erhvervsrettet 1-årigt kostskoleforløb for elever på 10. eller 11. skoleår med det todelte formål:

 1. At motivere og ruste flere unge til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse.
 2. At øge udbuddet af kvalificeret arbejdskraft til turisme- og hotel/restaurationsbranchen, som oplever rekrutteringsproblemer og er på regionens vækstdagsorden.

Forventede effekter

Projektet forventer, at der ved projektets udløb vil være 72 elever (80 %), der efter at have gennemført kurset vil vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse inden for turisme/oplevelsesbranchen. Derudover vil branchen fremstå mere synlig for de unge.

Aktiviteter

Kursuskonceptet udvikles og implementeres indledningsvist på tre frie fagskoler. Konceptet tilbyder en kombination af livsstilsundervisning, målrettet vejledning, boglig opkvalificering samt erhvervsrettet undervisning i et almendannende og praktisk kostskolemiljø.

Den erhvervsrettede undervisning tilrettelægges i samarbejde med lokale virksomheder i oplevelsesbranchen og relevante erhvervsuddannelser, og der indgår en høj grad af erhvervspraktik med henblik på at afklare, ruste og motivere eleverne til at vælge og gennemføre en erhvervsuddannelse og øge elevernes muligheder for en uddannelsesaftale.

Kursuskonceptet evalueres og tilpasses, hvorefter det spredes til yderligere to frie fagskoler, så det ved projektets udløb vil være i drift på fem frie fagskoler.

Yderligere oplysninger

Foreningen af Frie Fagskoler er kontraktansvarlig partner. Tronsøskolen, Odense Fagskole, Sydfyns Fri Fagskole, Grindsted Landbrugsskole, EUC Vest og Svendborg Erhvervsskole er økonomiske partnere i projektet.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF