Pilotprogram for maritim udvikling

Info om indsatsen

 • Startdato

  13.10.2014
 • Slutdato

  31.12.2016
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  6.556.523
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  2.891.351
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  MARLOG - Maritime & Logistics Innovation Denmark

Projektbeskrivelse

Nordjylland har en lang og stærk tradition inden for det maritime område og er i dag Danmarks stærkeste klynge med hensyn til maritim service og reparation. For at udnytte dette potentiale ønsker Maritimt Center for Optimering og Drift (MARCOD) at etablere et mindre rammeprogram, der skal føre motiverede maritime virksomheder ind i udviklingsforløb med fokus på vækst inden for markedsudvikling, teknologiudvikling, netværks- og kompetenceudvikling.

Pilotprogrammet skal indeholde et mix af relevante ydelser fra MARCOD samt eksterne konsulentydelser til de deltagende virksomheder. Programmet kan bidrage til at motivere til vækst ved synliggørelse af udviklingspotentialer hos den enkelte virksomhed og igangsætte strategiudviklingsprojekter, fx professionalisering af salgsindsatsen. En anden udfordring er virksomhedernes parathed til at videreudvikle sig i det maritime marked og offshore markedet, hvor der stilles høje krav til dokumentation, certifikater og kvalitetsstyring.

Programmet skal bidrage til at hjælpe de maritime SMV’ere med at drive teknologiudviklingsprojekter gennem de første faser, indtil SMV'erne er modne til at indgå i større maritime udviklingspuljer som fx EUDP og Horizon 2020.

Der er store potentialer for de maritime nordjyske virksomheder blandt andet i nye miljøkrav til skibstrafikken, men også i forbindelse med planlagte udvidelser af de nordjyske havne.

Med overskriften "pilotprogram" henvises til, at MARCOD på længere sigt ønskes udviklet til et fuldt dækkende kompetenceudviklingscenter for den nordjyske/danske maritime industri. Der argumenteres grundigt for, at den maritime sektor fungerer på særlige vilkår, som fordrer en sektorspecifik tilgang, som ikke kan leveres af det eksisterende erhvervsfremmesystem med en programansvarlig aktør med særlig indsigt i det maritime område. De udviklingsforløb, der tilbydes de maritime virksomheder, er indenfor markedsudvikling, produkt- og teknologiudvikling samt kompetenceudvikling.