Plads til Flere

Info om indsatsen

 • Startdato

  20.10.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  3.193.839
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.600.097
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  296.822
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Kalundborg Kommune

Projektbeskrivelse

Flere udsatte borgere skal i job

Projekt ”Plads til Flere” er et struktureret samarbejde mellem Jobcenter Kalundborg og cirka 50 virksomheder i udvalgte brancher. De udvalgte brancher har rekrutteringsudfordringer i forhold til at optræne, indsluse og fastholde udsatte borgere i virksomhederne.

Formålet med samarbejdet er dels at afhjælpe lokale rekrutteringsudfordringer, dels at afbøde på de samfundsmæssige og personlige omkostninger, som er forbundet med langtidsledighed.

De centrale effektmål er, at 30 procent af de borgere, der gennemfører projektet, opnår ordinære timer eller kommer i job. Resultater skal nås i tæt samspil med virksomhederne. For at kunne levere på projektets centrale effektmål bygger projektet på en ”indsatsmodel” med 7 hovedaktiviteter, som tager udgangspunkt i projekterfaringer og dokumenteret viden om, hvad der ”virker” i indsatsen for udsatte borgere.

Udgangspunktet for projektet er, at virkeligheden virker, og at indsatsen for de udsatte borgere skal være massiv, hvis de udsatte borgere skal lykkes med at komme i job. Projektet indeholder blandt andet følgende hovedaktiviteter:

 • Borgeren får ved projektopstart udarbejdet en udviklingsplan og opstarter et individuelt ”udviklingsforløb” for at bearbejde borgerens selvoplevede jobbarrierer. Udviklingsforløbet kan omfatte en bred vifte af tilbud og parallelle indsatser.
 • Borgeren vælger selv en personlig jobformidler, som vil følge borgeren i forløbet, hjælpe med at overkomme de udfordringer, der kan opstå, og understøtte borgeren i at fastholde motivationen og troen på, at det kan lykkes.
 • Borgerne indsluses i virksomhederne via optræningsforløb i virksomhedspraktikker med ordinære timer og opgaver, der kan vokse. Jobformidler har tæt opfølgning for at sikre progression i opgaver og ordinære timer.
 • Jobcentret afholder netværksarrangementer for samarbejdsvirksomhederne, som skal give dem viden, metoder og redskaber til at indsluse og fastholde målgrupper af udsatte borgere. Målet er en ny driftsmodel for indsatsen for udsatte borgere.

Med projekter ønsker Jobcenter Kalundborg at udvikle og afprøve en indsatsmodel for arbejdet med udsatte borgere, som tager afsæt i evidens og erfaringer i arbejdet med målgruppen.

Jobcentret Kalundborg forventer, med udgangspunkt i projektet, at udarbejde en egentlig ”driftsmodel”, som efter projektperioden kan implementeres som en ny fast tilgang til indsatsen for udsatte borgere.