Power2neXt Test

Info om indsatsen

 • Startdato

  20.04.2022
 • Slutdato

  31.12.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  13.317.401
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  6.658.700
 • Geografi

  Midtjylland, Hovedstaden
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  Energy Cluster Denmark

Projektbeskrivelse

Fremtidens energisystem ser utvivlsomt markant anderledes ud, end det vi kender i dag. Den globale energitransformation kræver enorme investeringer i vedvarende energi og tilhørende infrastruktur samt massive investeringer til lagring og konvertering af vedvarende energi til en lang række anvendelsesområder.

Projektet har til formål at etablere 4 fysiske state-of-the-art testmiljøer inden for PtX- og brintområdet. Projekterne har deltagelse af operatørerne, som på opdrag fra industrien og fremtidige brugere af testfaciliteterne etablerer fysiske testmiljøerne inden for PtX og brintområdet. Sigtet er at understøtte den danske erhvervsstyrkepositioner og -potentialer inden for PtX teknologierne og modne nye værdikæder.

Projektets målgruppe er alle virksomheder med aktiviteter relateret til PtX og brintområdet. SMV'er er en primær målgruppe for projektet og centrum for hovedvægten af projektets outreach- og formidlingsaktiviteter.