POWER2X virksomheders udvikling og vækst

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2020
 • Slutdato

  30.06.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  3.269.205
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  2.079.000
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  GreenLab Skive A/S

Projektbeskrivelse

Idéen til dette forprojekt er opstået på grund af de gunstige forhold, der eksisterer for en række verdensledende, danske virksomheder inden for de såkaldte P2X-teknologier. Som en følge af integrationen af de forskellige vedvarende energiløsninger til opvarmning, transport et cetera, står danske virksomheder nu over for et gennembrud og store vækstmuligheder.

Energilagring via forskellige Power2X-teknologier vil være omdrejningspunktet for en række virksomheder, der i dag producerer komponenter, styresystemer med mere til
fx vindmølleindustrien. Disse vil i fremtiden også kunne sætte sig på en betydelig del af værdikæden inden for integrerede energisystemer og stå over for et stort
globalt vækstpotentiale.

Power2X-begrebet handler om at bruge elektricitet fra vedvarende energikilder fra fx vindmøller, når det er billigt, og konvertere det til et andet grønt slutprodukt. Det kan fx være grøn gas, brint, metanol med videre, som kan lagres og distribueres til forskellige formål som varme, transport og industriprocesser

Perspektiverne i Power2X er særligt interessante i Danmark grundet en række forhold, der udvikler sig hurtigere end forventet:

 • Vindenergi bliver billigere i takt med, at det snart dækker halvdelen af vores elforbrug. 
 • Elektrolyseteknologien udvikler sig markant.
 • Efterspørgslen efter grønne brændstoffer til transport bliver større og større i en europæisk kontekst.

Virksomhedernes interesse og muligheder inden for Power2X og sektorkobling er således store i Danmark, og er af Energinet.dk blevet kaldt den vigtigste byggesten i
den næste fase af den grønne omstilling.

Ved at bygge videre på mange års udvikling af dansk ekspertise blandt andet inden for vindmølleteknologi og infrastruktur har Danmark en stor mulighed for også at
placere sig i front af denne del af den grønne omstilling. 

Med et øget fokus på udvikling af virksomheder inden for Power2X er det derfor muligt at udnytte en eksisterende energiteknologisk styrkeposition og blive en global hub
inden for området.

Forprojektets formål er derfor at bidrage til, at en række virksomheder kan udvikle anlæg, produkter, services og forretningsmodeller til at være first movers i et stærkt
voksende Power2X marked. Med forprojektet får vi mulighed for at opbygge værdifulde erfaringer, således at løsning og implementering af P2X aktiviteter kan tilpasses inden videre udrulning og opbygning af testanlæg.

Forprojektet skal virke som accelerator for Power2X-teknologiudvikling ved blandt andet at screene markedet for virksomheder, der har mulighed for at vækste inden for
området. Herefter vil projektpartnere række ud til virksomhederne ved at tilbyde formidling og information af potentialet for udvikling af Power2X.

Virksomhederne bliver tilbudt rådgivnings- og vidensamarbejder samt innovation camps med leverandører og producenter til energisystemerne med fokus på Power2X.

Disse aktiviteter vil foregå med udgangspunkt i de to lokationer i Hobro og Skive hos henholdsvis CEMTEC og Greenlab Skive, men med det klare mål at skalere
konceptet til de store eksisterende og fremtidige energihubs nationalt og internationalt.

Forprojektet indeholder således følgende seks aktivitetsområder:

 1. Screening af virksomheder på landsplan. Innovation camps med leverandører og producenter til energisystemerne med fokus på Power2X.
 2. Vækstforløb med udvikling af forretningskoncepter for Power2X virksomheder.
 3. Rådgivnings- og videnssamarbejder mellem virksomheder og aktører fra energisystemerne.
 4. Samarbejder omkring investeringsfremme og tiltrækning af kapital.
 5. Design af Power2X test- og pilotanlæg.
 6. Formidling, information og træning af erhvervsfremmeaktører med fokus på potentialet for udvikling af Power2X-virksomheder.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF