Program for iværksættere 2015

Info om indsatsen

 • Startdato

  16.09.2014
 • Slutdato

  30.04.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  32.543.160
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  10.899.113
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Midtjylland S/I

Projektbeskrivelse

Formålet med Iværksætterprogrammet er at øge iværksætteres etablerings- og overlevelsesrate samt at øge antallet af vækstiværksættere i Region Midtjylland målt på omsætning og beskæftigelse.

Projektet tager udgangspunkt i en idé om, at det er muligt at træne og motivere iværksættere til i højere grad at udløse deres virksomheders vækstpotentiale.

Målet med Iværksætterprogrammet er, at styrke iværksætternes kompetencer i forhold til at drive og udvikle deres virksomheder – herunder at identificere og understøtte deres ”mindset” for vækst. Desuden er det et delmål at ruste ejerne af yngre vækstvirksomheder til relativt tidligt i virksomhedernes livscyklus og at planlægge/påbegynde eksport.

De direkte iværksætter-/virksomhedsrelaterede aktivitetsmål i iværksætterprogrammet er:

 • 10 camps med 10 deltagere i hver
 • 35 vækstforløb
 • A: 140 vækstforløb
 • B: 175 vækstforløb
 • C: 5 vækstgrupper med 10 deltagere i hver
 • 30 mentorforløb
 • 2 Platoforløb med 10 deltagere i hver
 • 50 kapitalcoachforløb
 • 30 cases præsenteret for BA netværk

Endvidere forventes gennemført 12 moduler i regi af MEA.

Iværksætterprogrammet består således af en række aktiviteter, der enkeltvis eller i kombination kan bringes i anvendelse for at imødekomme og understøtte iværksætternes behov i de tidlige faser. Aktiviteterne tager afsæt i ”Det midtjyske Vækstunivers”.

Output af programmet forventes at være:

 • 100 iværksættere har deltaget i træningsforløb/camps
 • 332 iværksættere har deltaget i Vækstforløb
 • 50 iværksættere har deltaget i vækstgrupper
 • 20 iværksættere har deltaget i Platoforløb
 • 30 iværksættere har fået tilknyttet en mentor
 • 50 iværksættere har fået tilknyttet en kapitalcoach
 • 30 cases er præsenteret for BA netværk
 • 12 kompetenceudviklingsmoduler er gennemført