Program for virksomhedsudvikling 1 2015 L

Info om indsatsen

 • Startdato

  16.09.2014
 • Slutdato

  30.06.2017
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  23.188.589
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.838.809
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Midtjylland S/I

Projektbeskrivelse

Formålet med virksomhedsudviklingsprogrammet er at skabe flere midtjyske virksomheder, der realiserer et internationalt vækstpotentiale og støtter virksomhederne i at:

 • Udvikle klare markeds- og vækststrategier
 • Opbygge internationale netværk
 • Accelerere international vækst og konkurrenceevne
 • Øge eksporten, indtjeningen og beskæftigelsen

Det overordnede rationale er, at virksomheder præsterer bedre, når der opsættes klare mål for udvikling og vækst via en fokuseret forretningsstrategi, og når der samtidig er mulighed for at trække på relevante eksterne videnressourcer. Ved målrettet tilførsel af inspiration og viden kan der skabes opmærksomhed/bevidsthed om hidtil uerkendte vækstpotentialer. Formålet med det midtjyske virksomhedsudviklingsprogram er således at forbedre den regionale konkurrenceevne ved:

 • at øge antallet af vækstvirksomheder
 • at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder
 • at målgruppen oplever erhvervsfremmesystemet som sammenhængende og kompetent

Dette konkretiseres via aktivitetsmålene, således at der i 2015 gennemføres:

 • 25 kollektive træningsforløb
 • basismodul med 270 deltagervirksomheder
 • 12 kollektive træningsforløb, træningscamps med 120 deltagervirksomheder
 • 65 individuelle rådgivningsforløb
 • 8 vækstsparringsforløb
 • 4 vækstgrupper med 24 deltagervirksomheder
 • 12 strategiske netværk fase 1 med 36 deltagervirksomheder
 • 9 strategiske netværk fase 2 med 27 deltagervirksomheder