Projekt Valg af uddannelse (VAU)

Info om indsatsen

 • Startdato

  31.03.2016
 • Slutdato

  31.08.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  6.117.680
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.058.840
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  EUC Nordvest

Projektbeskrivelse

Projektkonceptet er koordineret af EUC Nordvest i Thisted og udviklet i et samarbejde og partnerskab mellem følgende kommuner, faglige forbund og uddannelsesinstitutioner i Thisted, Jammerbugt og Mors.

På baggrund af udviklingen på arbejdsmarkedet med stadig mere fokus på almene og personlige kvalifikationer, bygger projektkonceptet på et tværinstitutionelt samarbejde. Baggrunden er dels et specifikt ønske om at opkvalificere ledige, såvel fagligt som alment, dels et generelt behov på arbejdsmarkedet for at kvalificere medarbejdere mere bredt, også alment og personligt. Dette behov er en følge af udviklingen på arbejdsmarkedet med opblødning af faggrænser, nye produktionsformer, ændret arbejdsorganisering med mere.

Projektet ønsker via det tværinstitutionelle partnerskab at udvikle en ny model, der kan bygge bro mellem ledige og uddannelsessystemet, så det overordnet set bliver grebet an på en velfungerende og betryggende måde til glæde for både borgere og de involverede organisationer, der skal varetage denne opgave.

Projektkonceptets hovedaktiviteter opdelt i faser 1-5:

 • Fase 1. Introduktion og gennemgang af projektets aktiviteter (Projektholdere)
 • Fase 2. Projektvisitation og processamtaler (Kandidater)
 • Fase 3. MUSS-forløb af 22 dage iberegnet fase 4 (kandidater)
 • Fase 4. Brobygning til uddannelse af 2x2 dage
 • Fase 5. Evaluering og design af projektkonceptets metoder (Projektholdere)

Den primære målgruppe består af ca. 220 kandidater/borgere. Målgruppen er forsikrede ledige, og den består af både mænd og kvinder, der aldersmæssigt er 25+. Målgruppen er tæt på at miste dagpengeretten og har ingen kompetencegivende uddannelse/ufaglært og/eller har behov for jobskifte eventuelt grundet forældet uddannelse.

De enkelte projektforløb har en varighed af i alt 22 dage, og projektkonceptet er bygget op med afprøvning af MUSS-værktøjet, DUKA som processamtale metode og brobygning som motivationsmekanisme. Projektet skal medvirke til at give den ledige bedre mulighed for og lyst til at vælge at gennemføre en uddannelse og til at udvikle sin faglige og personlige kompetence, herunder valgkompetence. Endvidere skal projektet bidrage til, at frafald og omvalg begrænses mest muligt.

Samlet er det projektets intention, at 220 borgere skal gennemføre forløbet. Hertil skønnes det, at der vil opstarte 147 i uddannelse over projektperioden på 35 måneder.