PtX Cluster Zealand

Info om indsatsen

 • Startdato

  21.04.2022
 • Slutdato

  31.12.2023
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  31.176.627
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  22.582.524
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  S/I Erhvervshus Sjælland

Projektbeskrivelse

Projektet er et innovativt samarbejde mellem fem højteknologiske SMV'er, der hver for sig og sammen har et stort potentiale i at løse udfordringen med at gøre PtX mere bæredygtig både økonomisk og klimamæssigt.

Bag projektet står Erhvervshus Sjælland, Knowledge Hub Zealand og Energy Cluster Denmark, som hver især bidrager til realiseringen af projektet og bidrager med ekspertise inden for:

 • forretningsudvikling
 • projektledelse
 • innovation
 • symbiose
 • teknologiudvikling

Projektet står på skuldrene af de mangeårige erfaringer, der er skabt med symbiosesamarbejde i Kalundborg, og projektet viser vejen for, hvordan Danmarks største industrielle symbiose i Kalundborg på sigt kan gøres 100% bæredygtig.

Konsortiet bag projektet udgøres af centrale aktører inden for erhvervsfremme, innovationsfremme, SMV'er og videninstitutioner samt lokale organisationer som fx Kalundborg Forsyning, Ørsted mfl. Kernen i projektet er omstilling fra bæredygtig el-produktion til PtX drivmidler og mulighederne for at udnytte restprodukter til fødevare-produktion. Derudover afdækkes den potentielle værdi af projektets vare- og energistrømme i projektet og behovet for ny infratruktur (gasledninger) regionalt og interregionalt.