Recycling City - Fra affald til nye råvarer

Info om indsatsen

 • Startdato

  25.08.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  4.065.601
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.998.431
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  759.404
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  Frederikshavn Erhvervsråd

Projektbeskrivelse

I Danmark såvel som i Europa er der en række højvolumen affaldsstrømme, som ikke i dag udnyttes til højværdiprodukter. Med satsningen i Frederikshavn – Recycling City – vil man fremme bæredygtig erhvervsudvikling ved at aktivere og engagere det lokale erhvervsliv inden for nye og eksisterende værdikædesamarbejder og udvikle og implementere grønne forretningsmodeller for erhvervslivets eksisterende SMV’er og de, der etablerer sig grundet fremtidige potentialer.

Recycling City har afsæt i Frederikshavns havn, hvor en af verdens førende recyclingvirksomheder, amerikanske M.A.R.S (Modern American Recycling Services), har etableret sig. Her udfører de bæredygtig ophugning af offshore anlæg og skibe. Boreplatformene fra Thyrafeltet er blandt de anlæg, der ophugges i Frederikshavn med fokus på maksimal genanvendelse af materialer. M.A.R.S er drivkraften for det øgede kommercielle fokus på recycling i Frederikshavn, og målet er, at SMV’er i Frederikshavnsområdet kan indgå i forretningsmodeller med udgangspunkt i blandt andet nye og allerede identificerede ressourcestrømme, herunder plast og glasfiber, med cirkulært potentiale, der kan udvikles til kommercielt bæredygtige forretningsmodeller.

I projektet vil man indledningsvist identificere værdikædesamarbejder, teknologier og virksomheder i Recycling City og afdække affaldsstrømme, der matcher potentialerne i virksomhederne. Med det afsæt udvikles fem dybdegående grønne symbiosebaserede forretningsmodeller med kommercielt sigte, der blandt andet har fokus på teknologiudviklingspotentialerne til håndtering og forretningsudvikling med afsæt i de identificerede affalds-/ressource-strømme, samt investeringsbehov for realisering af forretningsmodellerne.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF