Referencearkitektur for automatisering af hospitalslogistik

Info om indsatsen

 • Startdato

  11.06.2018
 • Slutdato

  30.09.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  9.197.224
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  4.598.612
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Intelligent Systems A/S

Projektbeskrivelse

Formålet med projektet er at definere referencearkitektur og fremtidens åbne standarder for styring af automatiseret og intelligent logistik på hospitaler, for at løse kendte problemer/udfordringer.

Integrationsløsninger (horisontalt og vertikalt) hænger ikke sammen som et sammenhængende intelligent og integreret system. Usikkerhed omkring arkitektur og valg af standarder er et nyt område for regionernes IT-folk, der befinder sig i krydsfeltet imellem IT og maskiner, fordi styring af automatiseret logistik ikke anvender standarder i samme grad eller på samme niveau, som inden for andre områder. Der mangler løsninger for automatisering af de sidste 50 meter til forbrugsstedet.

Effekten af projektet er sammenhængen mellem kompleks IT, automatiserede systemer, brugergrænseflader og maskinel. Det giver mulighed for at have flere leverandører, så komponenter og delløsninger kan ”tale sammen”. Der skal sikres effektiv og entydig kommunikation mellem købere og leverandør, og der skal være mulighed for at skifte leverandør (interoperabilitet), så der undgås ”vendor lock-in”.

Projektet skal fremtidssikre investeringer i hospitalslogistik og undgå ny og uafprøvet teknologi. Hospitalets behov for styring og logistik løses samtidig med at effektiviteten øges, og der frigøres ressourcer.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF