Rest til Ressource - Grønne forretningsmodeller for SMV'er

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.07.2015
 • Slutdato

  30.06.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  11.545.637
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  5.772.818
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  Kalundborg Kommune

Projektbeskrivelse

Udviklingsplaner og industriel symbiose

Projektets målsætning er, at 50 produktionsvirksomheder skal stå med en individuel udviklingsplan, samt at 30 SMV’er har en færdig strategi og handlingsplan til omlægning af deres eksisterende forretningsplan til en ny grøn forretningsmodel fokuseret på optimeret ressourceanvendelse, minimeret materiale-, vand- og energiforbrug.

De grønne forretningsmodeller vil blive formidlet bredt, så de kan tjene som inspiration for andre virksomheder, der ønsker et skærpet ressourceoverblik og en omlægning af den eksisterende forretningsmodel.

Optimering af ressourceanvendelse skal ske via skræddersyede forløb for den enkelte virksomhed, men vil samtidig være fokuseret på lokal forankring i industriel symbiose-netværk. Det skal sikre en langsigtet robusthed og øget vækst og værdiskabelse for virksomheden og lokalområdet.

Projektaktiviteterne opdeles i 6 faser: 

 1. Screening
 2. Udvikling
 3. Netværk
 4. Grønne forretningsmodeller
 5. Formidling 
 6. Projektledelse

Virksomhedernes adgang til faserne beror dels på den indledende screening for potentiale og motivation, dels for efterfølgende målopfyldelse under den enkelte fase.

Industrielle symbioser bidrager med at forankre virksomheder i lokale symbiosenetværk, som både skaber kontinuerlig vidensoverførsel mellem virksomhederne, adgang til ny teknologi, innovationspotentiale og lokal vækst. Videre er de lokale netværk en attraktiv platform for proaktiv erhvervsservice i tæt sparring og udvikling med kommunens virksomheder.

Projektets målgruppe er små og mellemstore produktionsvirksomheder, der ofte har de største udfordringer i forhold til konvertering af de eksisterende forretningsmodeller, primært på grund af tidsbegrænsninger, manglende interne ressourcer og begrænset adgang til vidensinstitutioner og netværk.

Hovedpartnere i projektet er minimum seks kommuner i Region Sjælland, der allerede nu har erfaring med og udviser i lederskab indenfor erhvervsfremme og -service via industrielle symbioser. Samtidig er det hensigten at inddrage nye kommuner, som ønsker at udvikle de lokale virksomheders konkurrenceevne med udgangspunkt i innovative industrielle symbioser.

Projektet tilknytter DTU for screening, teknologiudvikling, udvikling af grønne forretningsmodeller og dokumentation af projektet. Der vil også blive tilknyttet rådgivere efter virksomhedernes valg, som de kan bruge til skræddersyede udviklingsforløb.

Projektet forankres i Dansk SymbioseCenter, der vil være operatør og administrator.