Restart - kompetenceforsyning til virksomheder i Hovedstaden

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.10.2017
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  29.661.592
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  14.104.065
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  NEXT Uddannelses København

Projektbeskrivelse

Formål

Det overordnede formål med projekt "Restart – kompetenceforsyning til virksomheder i Hovedstaden" er at give nøglemedarbejdere et uddannelsesløft/opkvalificering inden for service, industri og bygge- og anlægsbranchen.

Projektmål

Uddannelsesløft for 1.060 personer, som matcher virksomhedernes behov.

Projektets mål er at løfte 1.000 personer (ca. 760 medarbejdere og ca. 300 ledige) fra ufaglært til faglært ved hjælp af ErhvervsUddannelse for Voksne (EUV). Derudover løftes 60 faglærte til akademiuddannelse.

Projektet tager udgangspunkt i virksomhedernes konkrete behov for kompetencer, da den stigende mangel på arbejdskraft i regionen betyder tab af ordrer og vækst.

Fremfor at opsøge virksomhederne én for én, vil konsulenter fra projektpartnerne arbejde med 25 virksomhedsnetværk. Netværkenes kompetencebehov identificeres, og der udarbejdes en kompetenceforsyningsplan for de enkelte virksomheder. Denne plan kan virksomhederne iværksætte umiddelbart i deres planlægning af, hvilke medarbejdere der skal uddannes og til hvad.

Konsulenterne sørger for at koordinere mellem de udpegede medarbejdere og de skoler, der skal udarbejde en realkompetencevurdering, som er et krav for at kunne benyttes sig af ErhvervsUddannelse for Voksne (EUV) jævnfør bekendtgørelsen.

Ledige opkvalificeres også efter virksomhedernes behov

Jobcentrene i Region Hovedstaden involveres og besøges, så ledige også kan få gavn af de uddannelsesløft, der igangsættes. Det er jobcentrene, der identificerer de egnede ledige ufaglærte. Konsulenterne sørger for at koordinere mellem kandidaterne og de skoler, der skal udarbejde realkompetencevurderingen. Alle de medarbejdere og ledige der ønsker et uddannelsesløft får en realkompetencevurdering og en uddannelsesplan. Derefter starter de konkrete uddannelsesforløb på de relevante partnerskoler, og undervisningen foregår med lærerkræfter, der har den rette profil.

Projektpartnere

Projektet ledes af NEXT Uddannelse København. Derudover er projektpartnere ES Nord, TEC, Væksthuset, VEU-Center Nordsjælland, VEU-center Hovedstaden og Bornholm.

Følgende organisationer bakker aktivt op om projektet: Dansk Erhverv, Dansk Industri, Dansk Byggeri, Copenhagen Capacity og STAR – Arbejdsmarkedskontor Øst og LO Hovedstaden

De gode resultater forankres

Der involveres aktionsforskere, der skal styrke udvikling af praksis og lette projektpartnernes implementering af de bedste resultater og erfaringer, vi gør os i projektet.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF