Rethink Business 4: Cirkulær forretningsudvikling

Info om indsatsen

 • Startdato

  18.06.2018
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  613.550
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  681.722
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Grøn omstilling og cirkulær økonomi
 • Støttemodtagerens navn

  Den Erhvervsdrivende Fond Lifestyle og Design Cluster

Projektbeskrivelse

I projektet vil Lifestyle & Design Cluster (LD Cluster) og Erhvervshus Midtjylland (EHM) sammen med eksterne rådgivere hjælpe iværksættere, netværk og små og mellemstore virksomheder med at udvikle og implementere cirkulære forretningsmodeller med fokus på design.

LD Cluster og EHM har arbejdet tæt sammen i de tidligere Rethink Business projekter med stor succes for virksomheder i Region Midtjylland, hvorfor vi i dette projekt fortsætter samarbejdet.

I projektet assisteres virksomhederne igennem hovedaktiviteterne, som understøtter deres viden om cirkulær økonomi (og hvordan design er en central del af dette) samt anvendelsen af FNs 17 verdensmål, idet der tages udgangspunkt i virksomhedens egen dna og strategier.

Hovedaktivitet 1: Opsøgende arbejde og screening af virksomheder

Screeningsarbejdet tager udgangspunkt i en bruttoliste udarbejdet i samarbejde med følgegruppen, EHM og LD Cluster, hvorefter de informeres om mulighed for deltagelse. De interesserede virksomheder indsender en prækvalifikationsansøgning, hvor målet er at der inddrages 30 SMV’er og/eller netværk og der udfyldes et endeligt screeningsdokument v. et fysisk besøg.

Hovedaktivitet 2: Udvikling af cirkulære forretningsmodeller

Virksomheder kontaktes af operatøren og vælger rådgiver. Med udgangspunkt i Business Model Canvas, Designtænkning (de fem generiske ressourceorienterede design-modeller inden for cirkulær økonomi).og FNs 17 verdensmål (de relevante mål som giver mening at arbejde med) understøttes de deltagende virksomheder og netværk i udviklingen af en cirkulær forretningsmodel, hvor virksomheden i første del udarbejder en ressourceprofil, som efterfølgende udmønter sig i en forretningsplan i anden del. Det gælder endvidere, at deltagerne inviteres til obligatoriske kollektive netværk/ temaworkshops, hvor der er mulighed for at få relevant viden og etablering af værdiskabende, tværgående partnerskaber.

Hovedaktivitet 3: Resultatformidling og kommunikation

Dette er en gennemgående, selvstændig og tosporet hovedaktivitet, som forløber i hele projektets 3-årige periode. Det ene spor vil løbende følge op på hvert holds aktiviteter med henblik på dokumentationen af indsats, læring og opgørelse af virksomhedernes udbytte. Det andet spor samler og udbreder denne viden via partner-, styre og følgegruppen, på website, konferencer og workshops og nyhedsdeling via sociale medier.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF