Rummelig imidt

Info om indsatsen

 • Startdato

  18.09.2015
 • Slutdato

  28.02.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  56.109.370
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  27.658.201
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Projekter iMidt

Projektbeskrivelse

Formål

Formålet med Rummelig i Midt er at sikre et tilstrækkeligt arbejdsudbud ved at mindske antallet af personer på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet.

Projektet vil udvide arbejdsstyrken og få borgere på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet inkluderet i et arbejdsfællesskab. Dette skal ske ved at styrke arbejdsmarkedets parter, virksomhedernes og kommunernes involvering i social inklusion ud fra et beskæftigelsesrettet perspektiv. Ved at forene tværsektorielle kompetencer, ressourcer og viden skabes jobåbninger for målgruppen.

Forventede effekter

Det forventes, at 550 deltagere gennemfører et indslusningsforløb, hvoraf 40 forventes at være beskæftiget i socialøkonomiske virksomheder umiddelbart efter deltagelsen. 50 forventes at være i beskæftigelse umiddelbart efter deltagelsen, 50 at være i gang med at søge arbejde umiddelbart efter deltagelsen, og 37 forventes at være i beskæftigelse 6 måneder efter deltagelsen.

Aktiviteter

Projektet har tre aktivitetsspor til opnåelse af målet:

 1. Aktiviteter, der skal sikre, at flere virksomheder bliver aktive med at inkludere målgruppen, samt utraditionelle strategier for rekruttering af medarbejdere til virksomhederne.
 2. Inklusionsindsatser, der skal facilitere målgruppens vej ind på arbejdsmarkedet
 3. Indsatser, der skal understøtte etableringen af flere socialøkonomiske virksomheder, der arbejder beskæftigelsesfremmende, og som ofte formår at ansætte borgere, der ikke kan arbejde på ordinære vilkår.

Øvrige oplysninger

Projektsekretariatet ApS er kontraktansvarlig partner og består af:

 • LO Nordvestjylland
 • LO Herning-Ikast
 • LO Århus
 • LO Silkeborg-Favrskov
 • LO Viborg
 • LO Djursland
 • LO Horsens-Hedensted 
 • LO Ringkøbingfjord
 • LO Skiveegnen
 • LO Randers

Code of Care er økonomisk partner i projektet.