Sammenhængende arbejdsmarked i Greater Copenhagen

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2020
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.858.404
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  1.000.000
 • Geografi

  Hovedstaden, Sjælland
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  The Greater Copenhagen and Skåne Committee

Projektbeskrivelse

Et funktionelt sammenhængende arbejdsmarked i Øresundsregionen/Greater Copenhagen er vigtigt for den økonomiske vækst i området. Herunder hører, at virksomhederne har adgang til kvalificeret arbejdskraft fra hele regionen, og at arbejdstagere vil pendle over Øresund.

Mangel på information om at arbejde på den anden side af Sundet, herunder regler om skat, pension mv., er kendt som en hindring for en mobil arbejdsstyrke. Derfor blev der ved Øresundsbroens åbning i 2000 indgået aftale mellem den svenske og danske regering om etablering af en svensk-dansk informationstjeneste Øresunddirekt, som skulle vejlede borgere og virksomheder med interesse for at arbejde, rekruttere, udvide aktiviteter med videre på tværs af Øresund.

En beregning fra Copenhagen Economics i 2012 estimerede værdien af bedre information til pendlere til 210 mio. DKK. Grænsependlingen går primært fra Sverige til Danmark, så danske virksomheder får gavn af svenske arbejdstagere, der desuden betaler statsskat til Danmark, hvis de arbejder her i landet