Scale-up Denmark

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2016
 • Slutdato

  31.10.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  149.882.578
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  75.066.289
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervsstyrelsen

Projektbeskrivelse

Formålet med Scale-up Denmark er at skabe flere højvækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes.

Initiativet er inspireret af Team Danmarks arbejde med at udvikle topatleter ved at træne de bedste intensivt, så nogle af dem bliver eliteatler. På samme måde handler Scale-up Denmark om, at de bedste vækstvirksomheder skal deltage i et elitetræningsforløb, hvor de bliver trænet, så de bliver fremtidens elite indenfor deres område. Her er planen, at 298 vækstvirksomheder deltager i forløbet fra Region Midtjylland, Region Hovedstaden, Region Nordjylland og Region Syddanmark.

Den forventede effekt af Scale-up Denmark er i de fire regioner, at 75% af de deltagende vækstvirksomheder fortsat opnår en årlig vækst på 20% efter projektperioden er endt. Dette opnås gennem en tværregional indsat, hvor der i regionerne etableres ti accelerationsmiljøer, hvor vækstvirksomheder inden for hver af de regionale specialiseringsområder kan deltage i elitetræningsforløbene.

Indledningsvist rekrutterer og udvælger operatørerne vækstvirksomheder både nationalt og internationalt. Denne brede rekrutteringsindsats er vigtig for at sikre, at de bedste vækstvirksomheder med størst vækstpotentiale identificeres og aktiveres.

Træningsforløbene bliver målrettet den enkelte virksomheds behov for at sikre, at virksomhederne får mest muligt ud af træningen, hvor operatørerne og vækstvirksomhederne identificerer, hvordan et træningsforløb bedst tilrettelægges for dem, så de kan opskalere virksomheden mest muligt.

Relevante aktiviteter i træningsforløbet kan være køb af ekstern rådgivning, medvirken til at skaffe ekstern finansiering, involvering af eksisterende virksomheder eller modning til exit. Involvering af eksisterende virksomheder er her central, da succesen af Scale-up Denmark i høj grad afhænger af, hvor godt økosystemet aktiveres.

I løbet af træningsforløbet udarbejdes der en vækstplan, der kortlægger, hvordan virksomheden skal opskaleres, efter træningsforløbet er endt. Heri kortlægges endvidere, hvordan opskaleringen forventes at komme til udtryk i omsætning, jobskabelse og eksport. Det er ligeledes grundlæggende i Scale-up Denmark, at det er et bæredygtigt initiativ, hvorfor der er fokus på etableringen af en holdbar forretningsmodel, der fortsætter selv, efter projektperioden udløber.