Scale-up Denmark

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2016
 • Slutdato

  31.10.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  12.025.356
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  6.012.678
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervsstyrelsen

Projektbeskrivelse

Formålet med Scale-up Denmark er at skabe flere vækstvirksomheder ved at styrke den regionale specialisering inden for erhvervsområdet, så regionernes styrkepositioner understøttes.

Initiativet er inspireret af Team Danmarks arbejde med at udvikle topatleter ved at træne de bedste intensivt, så nogle af dem bliver topatler. På samme måde handler Scale-up Denmark om, at de bedste potentielle vækstvirksomheder skal deltage i et træningsforløb, hvor de bliver trænet, så de bliver fremtidens elite indenfor deres område. Her er planen, at 57 virksomheder deltager i forløbet i Region Sjælland.

Den forventede effekt af Scale-up Denmark er i Region Sjælland, at de deltagende potentielle vækstvirksomheder alle fortsat opnår en årlig vækst på 20%, efter projektperioden er endt. Dette opnås gennem en tværregional indsats, hvor der i regionen etableres to accelerationsmiljøer. I det første år i projektperioden etableres et accelerationsmiljø inden for bio-økonomi og industriel symbiose. Dernæst ventes det, at der etableres et miljø mere i år 2 af projektperioden inden for enten smart energi, logistik og transport eller bygge- og anlægsbranchen.

Indledningsvist rekrutterer og udvælger operatøren potentielle vækstvirksomheder både nationalt og internationalt. Denne brede rekrutteringsindsats er vigtig for at sikre, at de bedste virksomheder med størst vækstpotentiale identificeres og aktiveres.

Træningsforløbene bliver målrettet den enkelte virksomheds behov for at sikre, at virksomhederne får mest muligt ud af træningen. Derefter identificerer operatøren og hver enkelt virksomhed, hvordan et træningsforløb bedst tilrettelægges, så de kan opskalere virksomheden.

Relevante aktiviteter i træningsforløbet kan være køb af ekstern rådgivning, medvirken til at skaffe ekstern finansiering, involvering af eksisterende virksomheder eller modning til exit. Involvering af eksisterende virksomheder er her central, da succesen af Scale-up Denmark i høj grad afhænger af, hvor godt økosystemet aktiveres.

I løbet af træningsforløbet udarbejdes der en vækstplan, der kortlægger, hvordan virksomheden skal opskaleres, efter træningsforløbet er endt. Heri kortlægges endvidere, hvordan opskaleringen forventes at komme til udtryk i omsætning, jobskabelse og eksport. Det er ligeledes grundlæggende i Scale-up Denmark, at det er et bæredygtigt initiativ, hvorfor der er fokus på etableringen af en holdbar forretningsmodel, der fortsætter selv efter projektperioden udløber.