Science II

Info om indsatsen

 • Startdato

  24.06.2019
 • Slutdato

  30.09.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  8.637.890
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.576.580
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  2.627.858
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Sosu Nord

Projektbeskrivelse

Projekt "Science II" skal kvalitetssikre social- og sundhedsuddannelserne gennem udbredelse og afprøvning af en undersøgelsesbaseret pædagogisk/didaktisk undervisningspraksis i naturfag.

Kvalitetsløftet skal gennemføres for 100 naturfagsundervisere på 8 erhvervsskoler i Jylland, der sammen skaber rammerne for en ny undervisningspraksis, hvor den aktivt lærende elev er i centrum. Undervisningspraksis afprøves med 2000 elever fordelt på de 8 erhvervsskoler i Jylland.

Gennem pædagogisk/didaktisk udvikling og sparring på pædagogiske dage og netværksaktiviteter for de 100 undervisere udvikles et fælles digitalt understøttet læringsmateriale, der skal gøre naturvidenskab mere tilgængelig for vores elever. Eleverne skal eksperimentere mere i klassen, og de skal arbejde med aktuelle problemstillinger fra den branche, de efterfølgende skal ud og arbejde i.

Men en øget kvalitet i naturfagsundervisningen forventer vi at kunne reducere frafaldet på social- og sundhedsuddannelserne.

Projektet vil gennem 18 rollemodeller, fordelt geografisk på erhvervsskolerne skabe nye elevfortællinger, så det naturvidenskabelige fokus i uddannelsen træder tydeligere frem, både for elever og andre aktører i branchen. På den måde bidrager projektet til at sikre kvalificeret arbejdskraft til området, der i dag er kendetegnet af en mangelsituation på landsplan.

Projektet har 3 hovedaktiviteter:

 • Kompetenceløft af 100 underviserne i forhold til at udvikle ny undervisningspraksis, der styrker den undersøgelsesbaserede tilgang.
 • Udvikling af et fælles digitale undervisningsmaterialer, der understøtter den undersøgelsesbaserede tilgang.
 • Pilotforløb for 2.000 elever (både grundforløb og hovedforløbselever). 

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF