Signaturoplevelse Outdoor Bornholm

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2017
 • Slutdato

  01.03.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  630.127
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  315.063
 • Geografi

  Bornholm
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Destination Bornholm ApS

Projektbeskrivelse

Udvikling af outdoor turisme på Bornholm

Destination Bornholm etablerer et klyngesamarbejde med offentlige og private partnere, som omfatter private virksomheder, offentlige myndigheder, repræsentanter for foreningslivet, samt videns- og rådgivningsinstitutioner.

Klyngeprojektets formål er at skabe innovative virksomheder. Strategiarbejdet og en fælles vision om outdoor på Bornholm, vil sammen med, virksomheds- og produktudvikling og værdikædesamarbejde give en bæredygtig udvikling af outdoorturismen og gøre denne til en signatur for Bornholm.

Organiseringen af projektet

Aktiviteterne i projektet sker i tre forskellige fora: 

 1. Strategigruppen
 2. Outdoorklyngen
 3. Gruppen af virksomheder i det særlige forløb for værdikædesamarbejde 

Hvert forum har egne mødeforløb, dog er der et delvist sammenfald mellem møderne i Outdoorklyngen, hvor også virksomhederne i det særlige værdikædesamarbejde deltager. Strategigruppen er ansvarlige for udvikling af outdoorstrategien for Bornholm og fastsætter igennem strategien målgrupper og temaer for den ønskede udvikling af outdoor på Bornholm. Outdoorklyngen samler virksomheder, der gennem oplæg, diskussioner og networking, ønsker at udvikle nye outdoorprodukter alene eller i samarbejde med andre virksomheder. Endelig etableres der et særligt forløb for virksomheder, som med et stort engagement og et større tidsforbrug, gerne vil samarbejde med andre virksomheder og sparringspartnere om at blive bedre til at nå målgrupperne og udvikle attraktive produkter til dem.

Bornholms natur som platform for outdoor vil i projektforløbet udvikles i en takt, og med en retning, som udpspringer af strategien og den koordinering, som finder sted i Strategigruppen.

De langsigtede effekter af projektet vil være:

 • Sæsonforlængelse gennem øget antal events, kurser og miniferier i for- og eftersæson.
 • Nye jobs baseret på øget efterspørgsel efter oplevelsesprodukter inden for outdoor og øget turisme uden for højsæsonen.
 • Styrket branding af Bornholm som outdoorø, ved at have en en klar strategi med udvalgte målgrupper og et klart løfte overfor de outdoorturister, Bornholm ønsker at tiltrække.
 • 15 nye innovative virksomheder der har introduceret nye produkter på markedet.

Som udtrykt gennem organisationen i de tre fora, så forankres resultaterne af projektet på flere niveauer, det strategiske, i den udvidede Outdoorklynge og i de virksomheder der vælger at investere at lave strategisk produktudvikling.