Skalering gennem Digitalisering og Internationalisering

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  523.556
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  1.494.717
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Hovedstaden S/I

Projektbeskrivelse

Projektets formål er at støtte virksomheder i Region Hovedstaden i deres udvikling og vækst. Det sker ved at styrke virksomhedernes strategiske arbejde inden for internationalisering, digitalisering og automatisering og derigennem forbedre virksomhederne forudsætninger for at udvikle nye forretningsmodeller og øge deres produktivitet.

Projektet gennemføres for 60 virksomheder. Det forventes, at halvdelen af virksomhederne udvikler vækstplaner med en målsætning om at øge deres omsætning, så de bliver til vækstvirksomheder. Den anden halvdel af deltagerne vil ligeledes udvikle vækstplaner med ambition om vækst. Projektet forventes således at bidrage til en betydelig meromsætning og beskæftigelse.

SMV’erne og deres ejerledere er ofte bundet op i den daglige drift, med mindre tid og ressourcer til udvikling og strategiarbejde. I projektet vil virksomhederne få støtte til at udvikle individuelle vækstplaner inden for specifikke områder, hvor den enkelte virksomhed har forretningsmæssige udfordringer eller behov. Hver virksomhed får adgang til at indkøbe eksterne rådgivere eller andre eksperter, der kan bidrage med viden og kvalificere virksomhedens vækstplan.

Virksomhederne inspireres og understøttes i hele deres forløb gennem tilbud om relevante kollektive workshops og netværksaktiviteter med eksperter, erfarne virksomheder og lignende samt gennem løbende sparring og fastholdelse af fokus fra væksthusets facilitatorer.

I projektet vil vi gruppere virksomhederne på tematiserede hold, der tilbydes kollektive aktiviteter og workshops tilpasset virksomhedernes fælles udfordringer. Eksempler på sådanne temaer kunne være industri 4.0 workshops, hvor produktionsvirksomheder præsenteres for automatiseringsmodeller, robotløsninger og anvendelse af ny teknologi. Andre temaer kunne omhandle digital markedsføring eller e-handel.

Virksomhedens samlede forløb vil bestå af kollektive tilbud, et individuelt forløb med løbende sparring fra en facilitator samt indkøb og rådgivning fra en eller flere eksterne konsulenter. Varigheden af virksomhedens samlede forløb i projektet tilpasses den enkelte virksomheds behov og situation, og vil typisk vare 4-6 måneder.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF