SMART Greater Copenhagen – Digitalt kompetenceløft i små og mellemstore virksomheder

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.11.2017
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  16.235.576
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  8.117.788
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Digitalisering og automatisering
 • Støttemodtagerens navn

  DTU

Projektbeskrivelse

SMART Greater Copenhagen indeholder to koblede projekter: SGC 1: udvikling af kompetenceformater til digitalt løft i brancher med særligt behov samt SGC 2: anvendelse af kompetenceformaterne til digitalt løft i regionens SMV’er. SGC 1 danner viden- og metodegrundlag for SGC 2.

SGC 2: anvendelse af kompetenceformater til digitalt løft i regionens SMV’er

Projektet skal skabe vækst i regionens SMV’er ved at øge deres digitale kompetencer. For få SMV’er investerer strategisk i medarbejdernes kompetenceløft; også når det gælder digitale kompetencer. SMV’erne mangler viden om, hvilke fagkurser der skal indkøbes til hvilke jobfunktioner, ligesom formen på kurser ofte er utidssvarende og fx kræver for lang tid væk fra driften for nøglepersoner på virksomheden.

SGC 2 har derfor til formål at skabe vækst i regionens SMV’er via disse hovedaktiviteter:

 • De digitale kompetenceformater, som er udviklet i SGC 1, anvendes i vækstrettede kompetenceudviklingsforløb i 2 x 25 af regionens SMV’er over 2 år.
 • SMV’erne findes i udvalgte brancher og relevante økosystemer ved at annoncere gennem partnerkreds, på relevante hjemmesider, i erhvervsnetværk med videre.
 • Deltagervirksomhederne udvælges efter et screeningsværktøj, der skal identificere virksomheder med en parathed til at opbygge deres organisatoriske kapacitet, herunder villighed til at investere strategisk i alle medarbejderes kompetencer i forhold til digital udvikling af kerneforretningen. NB: Værktøjet udvikles i SGC 1-projektet og vil blive offentligt tilgængeligt.
 • Virksomhederne skal ved indgangen til kompetenceforløbene have en klar vækststrategi. Vækststrategien skal blandt andet indeholde en handlingsplan for udvikling af den organisatoriske kapacitet med henblik på at skabe øget produktivitet og kvalitet til følge samt en forankringsstrategi for den opnåede læring.
 • Gennemførsel af vækstrettet kompetenceforløb.
 • Væksteffekter og implementering skal i øvrigt sikres via indkøb af en ’vækstrettet kompetence-facilitator’, som skal bistå deltagervirksomhederne konkret i, at den vækstrettede del af strategien implementeres undervejs.
 • Efter afslutning af de 25 x 2 vækstrettede kompetenceforløb foretages evaluering, som krævet af programmet for Socialfonden, samt effektevaluering, der på rimelig vis vurderer produktivitets- og kvalitetseffekterne af implementering af digitale teknologier via kompetenceformater, der udvikles.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF