Smart Innovation - markedsnær protypeudvikling

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.04.2015
 • Slutdato

  29.02.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  46.875.489
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  23.437.744
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Scion DTU A/S

Projektbeskrivelse

SMART INNOVATION vil over 4 år skabe nye vækstorienterede og innovative SMV'er i Region Hovedstaden. Det sker gennem etablering af et system for effektiv vidensudveksling til produkt – og forretningsudvikling for danske SMV’er. 68 virksomheder deltager i projektet.

400 nye arbejdspladser 3 år efter projektets ophør.

De 68 SMV’ere i Region H vil sammen med forretningsudviklere og forskere fra DTU udvikle prototyper, som er afstemt med det marked, hvor de ønsker at afsætte deres produkt. Resultatet af samarbejdet vil resultere i mere innovation, øget vækst, produktivitet samt flere videns- og industriarbejdspladser i regionen.

Målet er 400 nye højteknologiske industriarbejdspladser i Region H i de kommende 7 år. Teknologierne, der arbejdes med, vil skabe nye løsninger inden for Smart Vækst, Grøn Vækst og Sund Vækst blandt andet baseret på ‘Big Data’, ‘Internet of Things’, Smart City og digitalisering.

Succesfuldt koncept

Konceptet er med succes testet på 24 virksomheder i projekt Viden som Vækstmotor. På 1,5 år har de 24 virksomheder været igennem et faciliteret forløb, der inddrager forskere fra DTU og understøttes af professionel forretningsrådgivning. Processen i SMART INNOVATION udvikles på baggrund af disse gode erfaringer, og omdrejningspunkterne for succes i de enkelte virksomheders projekt er:

 • Forskermatch
 • Facilitatering af forløbet
 • Forretningsrådgivning

DTU bidrager til samarbejdet med forsker og forskermatch, Scion DTU faciliterer forløbene og Keystones, Eteq Venture og Nordic Innovators leverer professionel forretningsrådgivning til hver enkelt virksomhed.

Aktiviteterne som er nødvendige for at udvikle et højteknologisk smart koncept eller prototype:

 • Indledende aktivitet, hvor samarbejdet etableres
 • Screening og udvælgelse af virksomheder
 • Matchmaking med relevante forskere på DTU
 • Selve videnssamarbejdet
 • Vidensudveksling og forretningsudvikling mellem virksomheder og forskere
 • Gearing af virksomheden til at få prototypen implementeret bredt internt
 • Brugertests og markedsinvension gennem test på potentielle kunder
 • Efter videnssamarbejdet
  • Udarbejdelse af handlingsplan, der indeholder actionpunkter for go-to-market for hver SMV
  • Formidling af resultater og synliggørelse af regionen inden for smart vækst

National og international omtale og opmærksomhed

Resultaterne af SMART INNOVATION formidles gennem en intensiv PR-indsats over for national og international presse. Målet er 50 artikler i perioden 2015-2018.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF