SMUK - Sammen om Morgendagens Uddannelse og Kompetencer

Info om indsatsen

 • Startdato

  18.06.2020
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  6.956.147
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  3.472.012
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  972.163
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  AOF Midtjylland

Projektbeskrivelse

Formål

Det er projektets formål at bidrage til at opkvalificere arbejdsstyrken, så den er mere produktiv og fortsat møder virksomhedernes behov i en forventet lavkonjunktur efter COVID-19.

Forventet effekt

Det forventes, at knap 30 SMV´er i Region Midtjylland drager nytte af indsatsen, således at 1.400 medarbejdere i disse virksomheder opnår et generelt kompetenceløft, og 140 medarbejdere opnår et specifikt og målrettet kompetenceløft. Disse kompetenceløft forventes at styrke de deltagende virksomheders konkurrenceevne og direkte resultere i en øget beskæftigelse efter to år på knap 60 medarbejdere.

Aktiviteter

Der opbygges i projektet fire klynger af virksomheder, der har et fælles mål om kompetenceløft til virksomhedernes medarbejdere, og hvor der er ejerskab i de enkelte klynger.

En virksomhedsklynge har en fælles overordnet vinkel på behovet om kompetenceløft, hvilket fx kan være indenfor digitalisering eller cirkulær økonomi. I hver virksomhedsklynge er der en ”modervirksomhed”, der udover administrative opgaver også bidrager til – sammen med klyngens øvrige virksomheder – at identificere fælles kompetencebehov med assistance fra projektets konsulenter og specialister.

Der gennemføres workshops/seminarer for samtlige medarbejdere, og derudover målrettede uddannelsesforløb for de medarbejdere, der arbejder indenfor de områder, hvor der er identificeret et behov for kompetenceløft i virksomhederne. Dette målrettede kompetenceløft gør virksomhederne mere konkurrencedygtige og leder ad denne vej til øget beskæftigelse.

Samarbejdspartnere

AOF MIDT er projektoperatør og arbejder tæt sammen med FH/LO om identificering af virksomheder og deres behov. Derudover arbejdes sammen med øvrige organisationer inden det faglige system (fx Akademikerne og Prosa).

Der sikres en tæt kobling til – og forankring i – erhvervsfremmesystemet via samarbejde med Erhvervshus Midtjylland og RAR Vestjylland og RAR Østjylland.

Selve uddannelsesforløbene gennemføres af uddannelsesinstitutioner, som der indgås konkrete aftaler med efter behov.

Forankring

Forankringen hos blandt andet Erhvervshus Midtjylland vil fremadrettet eksempelvis kunne bygge på SMV-digital, hvor der vil kunne arbejdes videre i nye klynger med virksomheder, der benytter denne eller lignende ordninger. Projektet forankres desuden i det faglige system, hvor metoderne og projektets erfaringer vil kunne danne grundlag for efterfølgende opbygning af tilsvarende virksomhedsklynger og dermed en udbredelse af konceptet

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF