SMV: Food

Info om indsatsen

 • Startdato

  30.11.2018
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  12.810.340
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  6.405.170
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Sydjylland S/I

Projektbeskrivelse

”Forretningsmodeller for SMV’er” henvender sig til 80 virksomheder over tre år og forventes at skabe 220 nye jobs, 20 nye vækstvirksomheder, 220 mio. kr. i meromsætning og 88 mio. kr. i ny eksport, og har et samlet budget på 17.743.978,60 kr.

”Forretningsmodeller for SMV’er” er et tilbud, hvor virksomheden selv lægger 100.000 kr. ud til en ekstern konsulent, og får 50% refunderet af projektet efter endt forløb.

Formålet med forløbet er at udarbejde en forretningsmodel eller en vækstplan med udgangspunkt indenfor et af de områder, som klyngen har fokus på jævnfør ovenfor.

Af forskellige vækstrettede opgaver for fødevarevirksomhederne kan man fx forestille sig: Projektets hovedaktiviteter udmøntes i relation til at skabe vækst i små- og mellemstore fødevarevirksomheder igennem de 8 overordnede aktiviteter i Syddansk Fødevare Hub; navnligt:

 • Internationalisering
 • Bæredygtighed
 • Produktivitet
 • Produktudvikling
 • Kvalitetsfødevarer
 • Forretningsmodeller
 • Kompetenceudvikling
 • Specialiserede fællesforløb

Projektets indledende fase klargør projektet til salg. Syddansk Fødevare Hub og dets partnere (Udvikling Fyn, Udviklingsråd Sønderjylland og Business Region Esbjerg), repræsenteret ved egne konsulenter, screener mulige deltagere til dette projekt med udgangspunkt i fødevarevirksomhedernes konkrete behov. Kun de virksomheder, som har problemstillinger, det giver mening at løse via projektet, henvises hertil. De, der har andre behov, som eksempelvis løses bedst via InnoBooster, Den Digitale Omstilling, Udenrigsministeriet, eller Brancheakademiet for Fødevarer eller andre, henvises dertil.

Resultatet af projektet kan fx være:

 • En digital forretningsmodel
 • En plan for e-markedsføring af kvalitetsfødevarer
 • En strategi for implementering af bæredygtig produktion
 • En internationaliseringsstrategi 
 • En finansieringsplan med pitch til investorer
 • En plan for implementering af digital styring af varelager

Det er i sin væsentlighed de eksisterende opgaver i Spirende Fødevareoplevelser, som udvides til at omfatte flere områder, og hele værdikæden. Fælles for opgaverne er, at de skal have et strategisk sigte og gøre virksomheden i stand til at opnå vækst. Output af arbejdet er en forretningsmodel/vækstplan.

Der er i alt afsat 80 virksomhedsforløb á 100.000 kr. Der er i projektet afsat 100.000 kr. til at afholde fællesforløb for virksomhederne.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF