SMV Strategi

Info om indsatsen

 • Startdato

  02.10.2018
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  0
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  135.338
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  S/I Erhvervshus Sjælland

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at styrke de strategiske kompetencer og den organisatoriske kapacitet i 150 sjællandske SMV’er. Det sætter virksomhederne i stand til at træffe strategiske beslutninger i overensstemmelse med deres vækststrategi og reagere fleksibelt og agilt på fx den teknologiske udvikling og afsætningsmulighederne. Dermed styrkes virksomhedernes forudsætninger for at realisere deres vækstpotentiale.

Projektet tilbyder kompetenceudvikling gennem fem forløb, der adresserer forskellige strategiske modenhedsniveauer i virksomhederne og involverer forskellige læringsformer: 

 1. Et strategisk basisforløb, hvor de deltagende virksomheders strategiske tænkning og forretningsforståelse styrkes. Her sættes fokus på, hvad det vil sige at arbejde med strategiudvikling og -implementering, samt hvordan det strategiske arbejde kan understøtte realiseringen af virksomhedens vækstambitioner. Forløbet henvender sig til virksomheder med en lav grad af strategisk modenhed.
 2. Tematiserede forløb, som henvender sig til virksomheder med en høj grad af strategisk modenhed, men som oplever konkrete strategiske udfordringer, der begrænser virksomhedens udvikling. Forløbene adresserer specifikke, strategiske udfordringer inden for følgende temaer: organisatorisk ramme, ressourcer, eksekveringsevne og indtjening.
 3. Et masterforløb, der fungerer som en overbygning til de tematiserede forløb for virksomheder med et særligt vækstpotentiale. På forløbet arbejdes med at styrke de deltagende virksomheders evne til at agere strategisk på interne og eksterne udfordringer.
 4. Et netværksforløb for yngre ejerledere, fortrinsvist under 40 år. Gennem forløbet arbejdes med hurtige og fleksible tilgange til strategier i en moderne kontekst. Netværksforløbet understøtter skabelsen af fremtidens vækstvirksomheder ved tidligt i ejerledernes karrierer at styrke deres evner til at arbejde strategisk med virksomhedens udvikling.
 5. Et tilskudsforløb, hvor virksomhederne får økonomisk tilskud til organisations- og kompetenceudvikling i praksis. Her får virksomhederne mulighed for at inddrage en bredere kreds af medarbejdere i strategiudviklingen og/eller -implementeringen, hvorved det strategiske arbejde forankres bredt i virksomhederne.

Det forventes, at 302 deltagere øger kompetenceniveauet som følge af deltagelsen i projektet, og at der skabes 210 nye fuldtidsjobs i de deltagende virksomheder 2 år efter deltagelsen.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF