SMV teknologisk innovation til bioteknologisk produktion

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2015
 • Slutdato

  31.08.2019
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  40.603.889
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  20.301.945
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  Spring Nordic ApS

Projektbeskrivelse

Projektet vil overføre forskningsresultater fra samarbejdet mellem store regionale bioteknologiske produktionsvirksomheder og KU og DTU til innovative SMV'er og skabe nye produkter og forretningsmuligheder.

Produkterne skaber øget bæredygtighed og konkurrenceevne i bioteknologisk produktion.

Projektet resulterer i 12 nye produkter hos 12 SMV'er, hvoraf otte vil være nye spin-outs, der med deres produkt og forretningsplan vil kvalificere sig til at være investeringsegnede. Projektet vil skabe 100-200 arbejdspladser.

Projektet tager afsæt i store produktionsvirksomheders behov for problemløsning. Dette sikrer, at løsninger er både markedsorienterede og har forskningshøjde.

Output og resultater skabes i innovationssamarbejder mellem forskere fra DTU og KU, de store bioteknologiske producenter, som innovationslokomotiver og SMV teknologileverandører. CAPNOVA, der har indgående viden om kvalificering af SMV'ers forretnings- og udviklingspotentiale, sikrer fremdrift og resultatskabelse, der omsætter forskning til nye produkter og arbejdspladser i regionen og Danmark.

Projektet støtter udnyttelsen af vækstmulighederne hos SMV'er baseret på efterspørgsel og et reelt marked blandt globale bioteknologiske produktionsvirksomheder. Fokus er udvikling af teknologiprodukter i SMV'er. Dette sker gennem projektets hovedaktiviteter, der skitserer en innovationsproces med ét formål: At skabe produkter med et defineret marked.

Projektet har fem hovedaktiviteter:

 1. Markedsidentifikation
 2. Identifikation af relevante SMVer med teknologisk udviklings- og produktionspotentiale
 3. Feasibility studie for teknologiafklaring og projektgennemførelse blandt SMVer
 4. Produktudvikling imellem smv, universitet og bioteknologiske virksomheder
 5. Information og kommunikation, samt vidensdeling til relevante aktører

Aktiviteterne er afgørende for projektets succes. Det er gennem ovenstående proces, at innovation og udvikling af nye produkter sker:

 • Nye udformninger af udstyr og produkter
 • Nye metoder til overførsel af procesviden fra forskning til fuldskala
 • Styrket videnopbygning og videnoverførsel