Spirende fødevareoplevelser

Info om indsatsen

 • Startdato

  1. august 2015
 • Slutdato

  28. februar 2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  29.600.531
 • EU-midler til projektet (kr.)

  14.324.254
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  EU’s Regionalfond
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Sydjylland S/I

Projektbeskrivelse

Formål

Projektets formål er at udvikle 70 syddanske SMV-virksomheder i fødevarebranchen, der allerede har oplevelsesbaserede aktiviteter eller potentiale for at udvikle dem. Dette sker gennem udarbejdelse af vækstplaner på baggrund af deltagelse i individuelt planlagte forløb.

Forventede effekter

Projektets forventede effektskabelse er 99 nye jobs, 15 nye vækstvirksomheder og en blivende meromsætning på kr. 150.625.000.

Aktiviteter

Projektet har fire indsatser:

 1. Kvalitets smagsoplevelser:
  Mange af fødevarevirksomhederne rummer stærke oplevelseselementer og gode fortællinger, som er kommercielt interessante. Oplevelser vil være et nyt forretningsområde for mange virksomheder, og derfor vil udarbejdelsen af detaljerede individuelle vækstplaner være med til at indfri vækstpotentialet hos virksomhederne.
 2. Bæredygtighed:
  Vækstteam for fødevarer peger på bæredygtighed som en af katalysatorerne til vækst i fødevareerhvervet. Ved at prioritere det område får fødevarevirksomhederne i Region Syddanmark mulighed for at positionere sig som frontløbere inden for bæredygtighed og mulighed for at indarbejde bæredygtighed i oplevelsesbaserede forretningsmodeller via de udarbejdede vækstplaner.
 3. Internationalisering:
  Sporet har til formål at få flere fødevarevirksomheder til at eksportere. Mange af fødevarevirksomhederne eksporterer på nuværende tidspunkt slet ikke eller i et meget begrænset omfang. I forbindelse med afholdelse af kollektive træningscamps og træningscamps på stedet, bliver virksomhederne afklarede omkring, hvor deres specifikke eksportpotentiale er, og hvilke eksportmarkeder der kan være med til at indfri potentialet. Denne afklaring vil danne baggrund for udarbejdelsen af virksomhedens vækstplan.
 4. Produktivitet:
  Sporet vil være med til helt at afdække, hvor der i virksomhedernes produktion er et potentiale for en produktivitetsforbedring. Afdækningen vil danne grundlaget for udarbejdelse af virksomhedens vækstplan, som også vil integrere markedsspecifik viden, således at den øgede volumen i produktionen kan afsættes.

Resultaterne forankres regionalt gennem fælles tværgående indsatser.

Yderligere oplysninger

Væksthus Syddanmark er kontraktansvarlig partner. Sydvestjysk Udviklingsforum, Udviklingsråd Sønderjylland, Udvikling Fyn A/S og Madværket er økonomiske partnere i projektet.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF