STEM - Vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse

Info om indsatsen

 • Startdato

  30.08.2018
 • Slutdato

  30.06.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  53.399.971
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  25.783.259
 • Geografi

  Bornholm, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Mercantec

Projektbeskrivelse

Projekt "STEM – Vejen til erhvervskompetence og beskæftigelse" er et samarbejdsprojekt mellem førende erhvervsskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler i alle landets fem regioner.

Det overordnede mål med projektet er dobbelt. For det første er det målet at øge antallet af elever fra grundskolen, som vælger at tage en STEM-erhvervsuddannelse. Og for det andet er det målet at understøtte dels ufaglærte i at blive faglærte og dels faglærte i at tage en kort/videregående STEM-uddannelse. Det er en central pointe i projektet, at disse to indsatsområder tænkes sammen og gensidigt forstærker hinanden, fx ved at styrke virksomhedssidens generelle forståelse for uddannelse som en strategisk udviklingsressource til at sikre virksomhedens udvikling og vækst i Industri 4.0.

De primære aktiviteter i projektet er:

 1. Indsatser i forhold til grundskole og efterskole med henblik på at øge antallet af elever, som vælger en STEM-erhvervsuddannelse.
 2. Udvikling af STEM-uddannelser i erhvervsskoleregi, så de i højere grad matcher virksomhedssidens behov.
 3. Digitalisering af STEM-uddannelser, således at de også indlæringsmæssigt og didaktisk er eksemplariske og understøttende i forhold til virksomhedssidens behov for medarbejdere med styrkede IT-kompetencer.
 4. Særlige indsatser med henblik på at få piger/kvinder ind på STEM-uddannelser.
 5. Omfattende virksomhedsopsøgende arbejde med henblik på at udarbejde systematiske kompetenceplaner for medarbejdere (primært ufaglærte og faglærte) ansat i SMV-segmentet.
 6. Udarbejdelse af konkrete uddannelsesplaner med henblik på at ufaglærte opnår faglært status og faglærte påbegynder en kort/videregående uddannelse.

Resultaterne fra projektet forankres via en digital vidensplatform, som vil være tilgængelig også for andre interesserede erhvervsskoler, erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Projektet gennemføres over tre år i perioden fra 2019 til 2021.