Step Up

Info om indsatsen

 • Startdato

  01.01.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  12.399.856
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  6.199.928
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervsakademiet Copenhagen Business Academy S/I

Projektbeskrivelse

Formålet med "Step Up" er at bidrage til et formelt kompetenceløft for mindre SMV´er i Region Hovedstaden, især indenfor brancherne turisme, handel, transport, installation samt energi- og miljøteknologi.

Projektet vil screene 600 SMV’er i projektet, som er identificeret via flere indgange; brancheorganisationer, projektpartnernes eksisterende kontakter, innovationsnetværk med flere.

Ud af de 600 screene virksomheder vil 400 blive besøgt af projektets konsulenter, og 150 SMV´er vil indgå i projektet. Fra de 150 virksomheder vil 400 ledere og medarbejdere fra SMV´erne skulle kompetenceudvikles, heraf 100 fra ufaglært til faglært og 300 fra faglærte til videregående (akademi-niveau).

Kompetenceløftet vil især have fokus på kompetenceudvikling i virksomhederne i forhold til STEM-kompetencer, hvor en række undersøgelser indikerer, at netop SMV´er er særligt udfordrede i forhold til kvalificeret arbejdskraft og rekruttering.

Step Up´s aktiviteter har afsæt i konkrete og identificerede udfordringer, som de forskellige brancher og virksomheder oplever, og som kan adresseres i kraft af kompetenceudvikling af medarbejdere. Kobling imellem strategiske udfordringer og kompetenceudvikling formuleres i et strategisk kompetencedokument.

Projektets konsulenter laver workshops med i alt 150 SMV´er, og på baggrund af disse formuleres kompetenceforsyningsplaner for de deltagende medarbejdere, 500 i alt. I selve uddannelsesforløbet af den enkelte medarbejder lægges stor vægt på kontakt med både medarbejder og virksomheden.

Projektet ledes af Cphbusiness og har derudover KEA, Niels Brock og Væksthus Hovedstadsregionen som partnere i projektet.

Projektgruppen er i tæt dialog med en række andre lignede aktiviteter i og uden for Region Hovedstaden, herunder Restart, Fremtidens Arbejdskraft, Smarter Greater Copenhagen og Vækstrettet Kompetenceudvikling. Dialogen skal sikre størst mulig synergi og vidensdeling projekterne imellem.

Step Up bidrager til en større sammenhæng mellem de erhvervsrettede uddannelser i Region Hovedstaden, hvor Cphbusiness, KEA og Niels Brock med hjælp fra Væksthus Hovedstads Regionen sammen vil få værdifulde erfaringer i at forbedre en fremtidig indsats for kompetenceløft hos SMV'ers ledere og medarbejdere.

Projektets resultater vil blive opsamlet og formidlet, både under og efter projektforløbet. Der vil her være særligt fokus på arbejdet rettet imod de mindre SMV´er, samt hvordan medarbejderne fastholdes i uddannelsesforløb.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF