Strategi, mål og vækst (SMV)

Info om indsatsen

 • Startdato

  03.02.2015
 • Slutdato

  31.12.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  45.838.323
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  22.941.773
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  S/I Erhvervshus Sjælland

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at styrke de strategiske kompetencer i 100 af Region Sjællands virksomheder via strategiworkshops, individuel virksomhedsopfølgning, temamoduler samt organisations- og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Projektet har i henhold til den regionale Vækst- og Udviklingsstrategi et særligt fokus på Revus-brancherne, der er kernemålgruppen.

410 deltagere vil i projektet gennemgå aktiviteter, der øger deres ambitioner og omstillingsparathed. Projektet vil på sigt føre til ansættelsen af ekstra 250 fuldtidsbeskæftigede i de deltagende virksomheder to år efter deres deltagelse.

Projektet vil føre til en ny samlet metode til at arbejde med strategi i Region Sjællands SMV’er. Projektets tilgang involverer en to-ledet tilgang, der både skal styrke (1) virksomhedsledelsen strategiske ledelseskompetencer, samt (2) virksomhedens organisatoriske kapacitet og kompetencer for vækst og omstilling. De to dele er gensidigt afhængigt af hinanden og leder i kombination til en samlet styrkelse og realisering virksomhedens vækstpotentiale.

Der designes et fleksibelt strategiprogram således, at det kan imødekomme virksomhedernes aktuelle strategiske tilstande og behov. Til at facilitere processen tilknyttes hver virksomhed en proceskonsulent, der skal guide virksomheden igennem forløbet under hensynstagen til den enkelte virksomheds aktuelle tilstand og strategi. Virksomhederne starter med at indgå et strategiworkshopforløb, hvorefter virksomhederne kan indgå i fælles temamoduler og individuel organisations- og kompetenceudvikling. Til at understøtte den individuelle organisations- og kompetenceudvikling gives virksomhederne mulighed for at tilknytte privat rådgivning og eksterne kursusforløb igennem flere forskelle dele af processen.

Til sammen repræsenterer elementerne i programmet en bevægelse fra den ureflekterede virksomhed, der er styret af driften, til en strategisk afklaret og kompetent virksomhed, der i stand til at sætte strategiske mål og gennemføre dem. Dette vil lede til en styrket realisering af virksomhedernes vækstpotentiale og på sigt lede til øget beskæftigelse blandt de deltagende virksomheder.