Strategisk Investeringsprogram Nordjylland (SIP)

Info om indsatsen

 • Startdato

  13.05.2019
 • Slutdato

  31.12.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  3.703.500
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  3.147.975
 • Geografi

  Nordjylland
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Internationalisering
 • Støttemodtagerens navn

  NordDanmarks EU-kontor

Projektbeskrivelse

Strategisk InvesteringsProgram Nordjylland (SIP) søger om tilskud på 3.147.975 kr. (85 pct. finansiering, totalbudget 3.703.500 kr.) med henblik på at styrke nordjyske virksomheders adgang til finansiering af innovations- og markedsmodningsprojekter via EU’s virksomhedsprogrammer.

SIP søger, da Vækstforum Nordjylland har godkendt projektansøgning for årene 2019-2021, men ikke kunne finansiere 2021 og 2022 på grund af den nye Lov om Erhvervsfremme, som indebar nedlægning af de regionale Vækstfora.

SIP vil i 2020 generere finansiering til nordjyske virksomheder på samlet 25 mio. kr., hvilket (jævnfør tidligere beregninger fra Region Nordjylland) forventes at generere 25 arbejdspladser hos nordjyske virksomheder i årene efter indsatsen er afsluttet samt at medføre introduktion af nye produkter og løsninger på de europæiske og globale markeder.

Konsortiet

Norddanmarks EU-kontor (NDEU, koordinator), Erhvervshus Nordjylland (EHNJ), Aalborg Universitet (AAU) samt University College Nordjylland (UCN). Partnerkredsen sikrer engagement fra både erhvervsfremmeaktører og vidensmiljøer i regionen.

SIP er stærkt forankret i det nye erhvervsfremmesystem: Den opsøgende indsats (Leadgenerering) varetages primært af EHNJ, som er knudepunkt i Nordjylland for samarbejde og dialog med de lokale erhvervskontorer samt nordjyske klynger og netværk.

AAU og UCN bidrager med leads via deres startup-miljøer og virksomhedsnetværk. Der samarbejdes også med Enterprise Europe Network (EEN) og Innovationsfonden (IF).

Virksomheder visiteres til SIP, hvis der afdækkes et behov for afklaring (Screening) på, hvorvidt et givent projekt har potentiale til at opnå EU-finansiering. Hvis relevant, arbejder NDEU videre med virksomheden i et Projektudviklingsforløb, hvor projektet modnes og udvikles, og det vurderes hvilke virksomhedsprogrammer, der kan være relevante. Herefter er virksomheden klar til at indgå samarbejde med private konsulenter, som skriver ansøgninger, eller alternativt skrive ansøgningen selv. Der ydes derudover Post-award-vejledning efter behov til virksomheder, som modtager finansiering.

Virksomheder, som ikke vurderes relevante i forhold til EU-finansiering, henvises til andre ordninger, blandt andet IF. Vejledningen gennemføres i henhold til "Erhvervshusprincippet" og sigter alene på at levere en før-markedsydelse.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF