Strategisk Kompetenceudvikling

Info om indsatsen

 • Startdato

  22.08.2014
 • Slutdato

  31.05.2018
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  28.707.566
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  14.331.251
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  S/I Erhvervshus Fyn

Projektbeskrivelse

Projektet uddanner og opkvalificerer minimum 190 ejere, ledere og medarbejdere i minimum 50 virksomheder i minimum 72 forløb til at vælge bedre bestyrelser, udføre bedre ledelse, eksekvere strategier og sikre fremragende faglighed blandt medarbejdere.

Projektet henvender sig til Syddanske små- og mellemstore vækstvirksomheder indenfor Syddansk Vækstforums forretningsområder.

Strukturen i projektet er opbygges, så vækstvirksomheder tilbydes et mix af spor med den rette medfinansiering og med dén timing, som vil have den størst mulige væksteffekt for den enkelte virksomhed. Indsatsen består af følgende fire spor:

 • Værdiskabende Bestyrelser
  Hvordan sikrer virksomheden, at bestyrelsen bliver værdiskabende, og at det er den rigtige bestyrelse?
 • Personligt Lederskab 
  Hvordan sikrer man, at chefen også bliver den gode leder? Hvad kræves der for at lede medarbejdere? Hvis chefen ikke skal lede medarbejderne, hvem skal så?
 • Ledelseseksekvering 
  Hvordan støtter vi virksomhedernes konkrete eksekvering af strategier igennem ledelsesfaglige discipliner?
 • Fremragende Faglighed 
  Hvordan sikrer vi, at medarbejderne har forudsætningerne for at lykkes med opgaverne i en stadigt mere konkurrencebetonet verden? Hvis den enkelte vækstvirksomhed skal forløse sit vækstpotentiale, hvilke kompetencer skal medarbejderne så konkret have?

Til at gennemføre de fire spor vil der blive arbejdet med netværk, workshops, mentorordning, matchmaking med videre. Væksthus Syddanmark og øvrige partnere varetager identifikation af virksomheder i målgruppen og afklaringsforløb med henblik på at klarlægge, hvilke af de fire spor virksomheden vil have mest udbytte af – herunder den eventuelle rækkefølge for virksomhedernes deltagelse i flere af sporene. Virksomhederne følges løbende af en projektkonsulent.