Styrket konsolidering af Destination Fyn

Info om indsatsen

 • Startdato

  16.04.2019
 • Slutdato

  31.12.2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  1.886.527
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  872.180
 • Geografi

  Fyn
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Turisme
 • Støttemodtagerens navn

  Erhvervshus Fyn P/S

Projektbeskrivelse

Projektet ønsker at skabe øget sammenhængskraft og en stærkere destinationsprofil via konsolidering af Destination Fyn, der allerede i en årrække har ageret som tværkommunal enhed og er stærkt konsolideret i forhold til basisfinansiering, markedsandel og kompetencer i organisationen.

Grundet de nye hensyn i den politiske aftale mellem Erhvervsstyrelsen og KL ønsker Destination Fyn at udvikle og igangsætte en proces i 2019-2020 med det formål at udvikle en solid fynsk model, der sikrer endnu stærkere sammenhængskraft og tydeligere snitflader i det fynske turismesamarbejde, samt at de fynske kommuner lever op til hensynene i konsolideringen.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF