SUNDiværk - for studerende

Info om indsatsen

 • Startdato

  03.03.2015
 • Slutdato

  30.06.2020
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  3.366.263
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  1.683.131
 • Geografi

  Sydjylland, Fyn
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Iværksætteri
 • Støttemodtagerens navn

  Professionshøjskolen University College Syddanmark

Projektbeskrivelse

Formålet med projekt "SUNDiværk – for studerende" er at styrke undervisning i iværksætteri for studerende ved professionshøjskolernes sundhedsuddannelser.

I projektet udvikles og implementeres undervisningsforløb i iværksætteri i form af et nyt valgfag i iværksætteri i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner med forskellige kompetencer og med erhvervsfremmemiljøer.

Projektet vil skabe følgende effekter i projektperioden:

 • Forbedre iværksætterkompetencerne hos 100 studerende
 • Give formelle kompetencer til 90 studerende
 • Skabe 24 iværksættervirksomheder

På lang sigt vil projektet for de studerende skabe en meromsætning i deres iværksættervirksomheder på 6 mio. kr. om året, øge andelen af selvstændige til 10 %, og øge andelen der anser ansættelse i private virksomheder som en mulighed til 20 %.

For at nå de ambitiøse mål udvikles og testes 5 undervisningsforløb á 20 studerende. Som et led i faget, skal de studerende løse konkrete case opgaver, som er relateret til virksomheder. Desuden får de studerende i forløbet styrket deres forretningsforståelse og bliver introduceret til markedsføringsstrategier, økonomi, omsætnings- og likviditetsbudgetter med videre.

UC Syd er et omdrejningspunkt for videregående uddannelse af sundhedsmedarbejdere i Region Syddanmark og institutionen har omfattende forsknings- og udviklingsaktiviteter, som sikrer høj uddannelsesfaglighed. Desuden sikrer erhvervsfremmemiljøerne i Haderslev Erhvervsråd, at der tages udgangspunkt i virksomheds-cases.

Resultaterne forankres i projektets partnere og deltagere. Valgfagsforløbet forankres hos professionshøjskolerne, der efter endt forløb kan foretage tilretninger med mulighed for fortsat at lade faget blive udbudt.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF