SUSTAINABLE CHOICE CPH

Info om indsatsen

 • Startdato

  29.01.2021
 • Slutdato

  30.11.2024
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  15.000.000
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  7.500.000
 • Geografi

  Hovedstaden, Sjælland
 • Finansiering

  Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Turisme
 • Støttemodtagerens navn

  Wonderful Copenhagen

Projektbeskrivelse

Projektets ambition er at styrke Københavns internationale konkurrenceposition ved at skabe verdens mest bæredygtige hovedstadsdestination, hvor visioner og ambitioner for bæredygtighed omsættes til innovative, kommercielle og skalerbare løsninger for og med turismeerhvervet og destinationens gæster.

Projektet skal samle turismeerhvervet om at skabe og synliggøre særlige produkter og services gennem produktudvikling, certificering og kommunikation.

Projektet skal gøre det operationelt for erhvervet at omsætte bæredygtighed til forretning.

Samlet set skal projektet bidrage til:

 • at hovedstadens særligt hårdt ramte turismeerhverv kommer styrket ud af krisen
 • at danne grundlag for en langsigtet stærkere konkurrencedygtig markedsposition for hele destinationen
 • en væsentlig reduceret miljø- og klimapåvirkning fra turismen og derigennem levere et bidrag til realiseringen af såvel lokale som nationale mål

Projektet baserer sine aktiviteter på fem spor, som understøtter hinanden og er gensidigt afhængige.