Talent til Danmark (TalenTDK)

Info om indsatsen

 • Startdato

  09.09.2019
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  67.907.591
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  32.023.792
 • Decentrale erhvervsfremmemidler (kr.)

  16.011.897
 • Geografi

  Nordjylland, Midtjylland, Sydjylland, Fyn, Hovedstaden, Sjælland, Bornholm
 • Finansiering

  Socialfonden, Decentrale erhvervsfremmemidler
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Copenhagen Capacity

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at sikre, at virksomhederne i hele Danmark har adgang til højtkvalificeret udenlandsk arbejdskraft, der skal bidrage til at sikre vækst og international konkurrenceevne.

Danske virksomheder, og især de små- og mellemstore (SMV'er), har i stigende grad vanskeligt ved at finde kompetente medarbejdere til deres åbne stillinger. Dette udfordrer ikke alene virksomhedernes udvikling og vækst, men også konkurrenceevnen overfor internationale konkurrenter.

For at lykkes skal projektet løse fire underliggende udfordringer, som i dag står i vejen for at udvide basen af udenlandsk arbejdskraft, hvilket igen hæmmer væksten og udviklingen i Danmark:

 1. Danmark er ikke en kendt karrieredestination
 2. Modtagelse og integrationen af udenlandske medarbejdere skal være bedre
 3. Mange SMV'er er ikke klar til udenlandsk arbejdskraft
 4. For mange udenlandske studerende rejser hjem efter endt uddannelse

Udfordringerne er internt forbundne, og partnerkredsen bag ansøgningen adresserer derfor dem alle i projektet.

For at imødegå disse udfordringer på et nationalt plan, er der brug for en partnerkreds der spreder sig ud over hele Danmark. Partnerkredsen skal være med til sikre, at aktiviteterne er nationalt koordinerede, tilpasset lokale behov, lokalt forankrede og bæredygtige. Der søges midler til at realisere følgende aktiviteter i TalenTDK-projektet for at løse de fire udfordringer beskrevet ovenfor:

 • Digitale tiltrækningsforløb understøttet af udvalgte events under brandet “State of Denmark”
 • Introduktionsforløb til udenlandske medarbejdere
 • Information og introduktionsforløb for danske virksomheder
 • Fastholdelse af internationale studerende

Projektet vil have følgende overordnede effekter:

 • 400 udenlandske kandidater vil tiltrækkes til ansættelse i danske virksomheder
 • 350 udenlandske studerende vil fastholdes i arbejde i Danmark efter endt uddannelse

Copenhagen Capacity er overordnet projektansvarlig og vil gennemføre projektet i samarbejde med 28 landsdækkende økonomiske partnere, der alle har centrale opgaver i forhold til at sikre flere tiltrukne og fastholdte internationale medarbejdere, samt med en referencegruppe med de centrale myndigheder på området (fx WorkInDenmark, SIRI og UFM) og med behovstilkendegivelser fra virksomheder (se venligst de medsendte partner- og støtteerklæringer, Bilag 4).

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF