Talenttiltrækning

Info om indsatsen

 • Startdato

  31.10.2018
 • Slutdato

  31.12.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  19.956.103
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  9.978.052
 • Geografi

  Midtjylland
 • Finansiering

  Socialfonden
 • Indsatsområde

  Kvalificeret arbejdskraft og social inklusion
 • Støttemodtagerens navn

  Aarhus Kommune

Projektbeskrivelse

Projektet har til formål at tiltrække velkvalificeret arbejdskraft til virksomhederne i hele Region Midtjylland for at sikre områdets fortsatte udvikling og vækst.

Projektets aktiviteter tilsammen vil bidrage til at formålet opnås: Kortlægningen og analysedelen vil sikre, at projektet får et solidt og aktuelt videngrundlag at stå på, så alle aktiviteter tager udgangspunkt i virksomhedernes aktuelle behov, og så kampagner og aktiviteter får størst muligt effekt.

Formålet med at etablere en IT platform er at have ét samlet sted, hvor velkvalificerede kandidater kan orientere sig og blive inspireret af de mange karrieremuligheder, der er i Midtjylland, samt blive inspireret af det gode liv, der er i regionen. Platformen skal samle de indsatser, der er på området, og linke over til andre relevante tilbud til målgruppen.

De netværk, der etableres i projektet vil på hver sin måde bidrage til formålet. De skal blandt andet give inputs til processen, sparring til programledelsen, forankre projektet strategisk i virksomhederne, aktivere herboende medarbejdere, koordinere med andre aktiviteter og hjælpe med at sprede budskaberne om Midtjylland som en attraktiv karrieredestination.

Branding af Midtjylland som karrieredestination har to delelementer; at skabe og udbrede en positiv fortælling om regionen samt gennemføre digitale tiltrækningskampagner. Begge med det formål at tiltrække velkvalificeret arbejdskraft.

Kommunikation og formidling om projektet, og dets erfaringer og resultater, er en integreret del af projektet. Dette for at der løbende opbygges engagement hos alle aktører samt videndeles på tværs. Opsamlingen og koordineringen med tidligere gennemførte aktiviteter målrettet modtagelse og fastholdelse er prioriteret ud fra et ønske om at skabe synergier mellem projektet og andre initiativer samt bidrage med merværdi på området. Operatøren vil gerne undgå uhensigtsmæssige overlap og vil derfor have en løbende dialog og samarbejde med andre aktører. Det vil også bidrage til videndeling på tværs og sikre, at projektet bygger på eksisterende viden og erfaringer.

Etableringen af program-, projekt og netværksledelsen er uundværligt for projektet, da det er disse funktioner, der skal drive og/eller være tovholder på aktiviteterne.

Projektets partnerskabskreds består af Business Region Aarhus, Business Region MidtVest og Copenhagen Capacity, der tilsammen har den geografiske spredning, politiske opbakning og faglige viden, der skal til, for at lykkedes med at skabe effektfulde og synlige resultater.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF