Teknologisamarbejde i Region Sjælland

Info om indsatsen

 • Startdato

  08.11.2017
 • Slutdato

  31.08.2022
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  31.448.422
 • EU-støtte til projektet (kr.)

  17.620.433
 • Geografi

  Sjælland
 • Finansiering

  Regionalfonden
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  DTU

Projektbeskrivelse

I Teknologisamarbejde i Region Sjælland samarbejder 42 mindre virksomheder over en 3 årig periode med forskere fra videninstitutioner i Region Sjælland, blandt andet DTU Risø, i op til 21 videnkonsortier, om udvikling af nye produkter eller services. Samarbejdet sker med henblik på at skabe vækst i form af øgede markedsandele og over 250 nye arbejdspladser. Der forventes at være skabt 24 nye innovative virksomheder 2-5 år efter projektperioden.

Indledningsvist afdækkes forskerkompetencer og faciliteter på DTU Risø. Parallelt hermed undersøges innovationskapacitet og parathed i regionens teknologiske SMV’er. Dette med henblik på at kunne screene og danne effektive samarbejder i op til 21 minikonsortier.

Før innovationsforløbet går i gang, matches SMV’er og forskere (konsortiedannelse), og der udarbejdes projektbeskrivelser og aftaler i konsortierne.

Under innovationsforløbet 

Samarbejdet og gennemførelsen af projekterne faciliteres af DTUs innovationskonsultenter. Konsortierne udvikler nye koncepter/produkter/løsninger. Der gennemføres dueligheds-/sikkerhedstests af nye koncepter/produkter/løsninger ved hjælp af forskningsfaciliteter, ligesom der gennemføres produkt- og markedstests.

Der vil 3 gange i forløbet blive gennemført kvalitative interviews med de deltagende parter i projektet – virksomheder, forskere, innovationskonsulenter og aktive aktører med henblik på, at projektledelsen løbende kan få feedback. Dette for løbende at kunne justere forløbene, så størst mulig effekt opnås. Endelig skal materialet anvendes til at metoden vil kunne beskrives klart og dermed også anvendes af andre videninstitutioner.

Videnspredning 

I projektets start inviteres relevante aktører og brancheorganisationer til at kunne bidrage til projektet ved at sprede nyheden i diverse fagblade, og til at kunne henvise virksomheder fra deres medlemskreds til at deltage i DTU Risø Reaktor. Ved projektets afslutning udarbejdes et casekatalog, som både indeholder inspirerende cases og en gennemgang af den udviklede metode for vidensamarbejder. Resultaterne gennemgås endvidere på et arrangement for interessenter.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF