TIME - TeknologiInnovation, Miljø og Energi

Info om indsatsen

 • Startdato

  1. januar 2019
 • Slutdato

  31. december 2021
 • Samlede støtteberettigede projektudgifter (kr.)

  41.300.000
 • EU-midler til projektet (kr.)

  20.650.000
 • Geografi

  Hovedstaden
 • Finansiering

  EU’s Regionalfond
 • Indsatsområde

  Innovation
 • Støttemodtagerens navn

  CLEAN

Projektbeskrivelse

Region Hovedstadens virksomhedsspecialisering har gode forudsætninger for at kapitalisere på den grønne omstilling, men der er behov for at virksomhederne accelerer innovation og udvikling af nye, digitale cleantech produkter og løsninger, så de kan forblive konkurrencedygtige på de globale markeder med høje vækstrater.

Projektet gennemfører 11 innovationssamarbejder mellem 30 SMV'er og DTU's cleantech-relaterede forskningsenheder med det formål at innovative virksomheder udvikler nye produkter og løsninger. Fælles for innovationssamarbejderne er, at de centrerer sig om nye cleantech produkter og løsninger.

Projektet udbetaler 25% støtte til virksomhederne for erlagt arbejde i innovationssamarbejderne.

Som direkte resultat af innovationssamarbejderne er det et mål at skabe 11 innovative virksomheder, der udvikler nye produkter og løsninger med sandsynliggørelse af stort afsætningspotentiale gennem værdikædesamarbejder.

I alt vil projektet bidrage til at øge virksomhedernes omsætning med 23,4 mio. kr., øge eksporten med 9,3 mio. kr. samt skabe 13 nye vedblivende job i projektperioden. 5 år efter projektet forventes det, at omsætningen beløber sig til 50 mio. kr., eksporten til 20 mio. kr. og at 28 nye, blivende arbejdspladser skabes hvert år.

Se slutevaluering af projektet

Hent PDF